Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 1.17 trang 20 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Câu nào sau đây không là mệnh đề?

Related Articles

A. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

Bạn đang xem: Giải bài 1.17 trang 20 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

B. \(3\;\, < 1\)

C. \(4 – 5 = 1\)

D. Bạn học giỏi quá!

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Mệnh đề là những câu, phát biểu đúng hoặc sai, không thể vừa đúng vừa sai.

Lời giải chi tiết

A. “Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.” Là một mệnh đề.

B. “\(3\;\, < 1\)” là một mệnh đề.

C. “\(4 – 5 = 1\)” là một mệnh đề.

D. “Bạn học giỏi quá!” không là một mệnh đề.

Chọn đáp án D.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 1.17 trang 20 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Câu nào sau đây không là mệnh đề?

A. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

B. \(3\;\, < 1\)

C. \(4 – 5 = 1\)

D. Bạn học giỏi quá!

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Mệnh đề là những câu, phát biểu đúng hoặc sai, không thể vừa đúng vừa sai.

Lời giải chi tiết

A. “Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.” Là một mệnh đề.

B. “\(3\;\, < 1\)” là một mệnh đề.

C. “\(4 – 5 = 1\)” là một mệnh đề.

D. “Bạn học giỏi quá!” không là một mệnh đề.

Chọn đáp án D.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.