Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 1.2 trang 11 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau:

Related Articles

a) (pi  > dfrac{{10}}{3};)

Bạn đang xem: Giải bài 1.2 trang 11 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

b) Phương trình (3x + 7 = 0) có nghiệm;

c) Có ít nhất một số cộng với chính nó bằng 0;

d) 2022 là hợp số.

Lời giải chi tiết

a) Mệnh đề “(pi > dfrac{{10}}{3})” sai vì (pi  approx 3,141592654 < dfrac{{10}}{3} = 3,(3);)

b) Mệnh đề “Phương trình (3x + 7 = 0) có nghiệm” đúng vì (x = -dfrac{7}{3}) là nghiệm của phương trình.

c) Mệnh đề “Có ít nhất một số cộng với chính nó bằng 0” đúng vì 0 + 0 = 0

d) Mệnh đề “2022 là hợp số” đúng vì 2022 = 2.1011 = 3.673.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 1.2 trang 11 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau:

a) (pi  > dfrac{{10}}{3};)

b) Phương trình (3x + 7 = 0) có nghiệm;

c) Có ít nhất một số cộng với chính nó bằng 0;

d) 2022 là hợp số.

Lời giải chi tiết

a) Mệnh đề “(pi > dfrac{{10}}{3})” sai vì (pi  approx 3,141592654 < dfrac{{10}}{3} = 3,(3);)

b) Mệnh đề “Phương trình (3x + 7 = 0) có nghiệm” đúng vì (x = -dfrac{7}{3}) là nghiệm của phương trình.

c) Mệnh đề “Có ít nhất một số cộng với chính nó bằng 0” đúng vì 0 + 0 = 0

d) Mệnh đề “2022 là hợp số” đúng vì 2022 = 2.1011 = 3.673.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close