Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 1.20 trang 20 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho tập hợp A = {a;b;c}. Tập A có bao nhiêu tập con?

Related Articles

A. 4

Bạn đang xem: Giải bài 1.20 trang 20 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

B. 6

C. 8

D. 10

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Liệt kê các tập con (có 0,1,2,3 phần tử) của tập A.

Lời giải chi tiết

Tập A có các tập con là:

+) tập hợp rỗng.

+) tập con có 1 phần tử: {a}, {b}, {c}

+) tập con có 2 phần tử: {a;b}, {b;c}, {c;a}

+) tập con có 3 phần tử: {a;b;c} ( là tập A)

Vậy tập A có 8 tập hợp con.

Chọn đáp án C.

 

Chú ý khi giải

+ Khi tính số tập hợp con, mọi tập A luôn có 2 tập con là tập \(\emptyset \) và chính nó.

+ Số tập hợp con của tập hợp A có n phần tử là: \({2^n}\)

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 1.20 trang 20 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho tập hợp A = {a;b;c}. Tập A có bao nhiêu tập con?

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Liệt kê các tập con (có 0,1,2,3 phần tử) của tập A.

Lời giải chi tiết

Tập A có các tập con là:

+) tập hợp rỗng.

+) tập con có 1 phần tử: {a}, {b}, {c}

+) tập con có 2 phần tử: {a;b}, {b;c}, {c;a}

+) tập con có 3 phần tử: {a;b;c} ( là tập A)

Vậy tập A có 8 tập hợp con.

Chọn đáp án C.

 

Chú ý khi giải

+ Khi tính số tập hợp con, mọi tập A luôn có 2 tập con là tập \(\emptyset \) và chính nó.

+ Số tập hợp con của tập hợp A có n phần tử là: \({2^n}\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.