Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 1.21 trang 20 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho tập hợp A,B được mình họa bằng biểu đồ Ven như hình bên. Phần tô màu xám trong hình là biểu diễn của tập hợp nào sau đây?

Related Articles

A. \(A \cap B\)

Bạn đang xem: Giải bài 1.21 trang 20 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

B. \(A\;{\rm{\backslash }}\;B\)

C. \(A \cup B\)

D. \(B\;{\rm{\backslash }}\;A\)

 

Phương pháp giải – Xem chi tiết

\(A \cap B = \left\{ {x \in A|\;x \in B} \right\}\)

\(A\;{\rm{\backslash }}\;B = \left\{ {x \in A|\;x \notin B} \right\}\)

\(A \cup B = \) {\(x \in A\) hoặc \(x \in B\)}

\(B\;{\rm{\backslash }}\;A = \left\{ {x \in B|\;x \notin A} \right\}\)

Lời giải chi tiết

Phần màu xám là phần giao nhau giữa tập hợp A và tập hợp B: vừa thuộc A, vừa thuộc B.

Do đó phần màu xám là \(A \cap B\)

Chọn đáp án A

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 1.21 trang 20 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho tập hợp A,B được mình họa bằng biểu đồ Ven như hình bên. Phần tô màu xám trong hình là biểu diễn của tập hợp nào sau đây?

A. \(A \cap B\)

B. \(A\;{\rm{\backslash }}\;B\)

C. \(A \cup B\)

D. \(B\;{\rm{\backslash }}\;A\)

 

Phương pháp giải – Xem chi tiết

\(A \cap B = \left\{ {x \in A|\;x \in B} \right\}\)

\(A\;{\rm{\backslash }}\;B = \left\{ {x \in A|\;x \notin B} \right\}\)

\(A \cup B = \) {\(x \in A\) hoặc \(x \in B\)}

\(B\;{\rm{\backslash }}\;A = \left\{ {x \in B|\;x \notin A} \right\}\)

Lời giải chi tiết

Phần màu xám là phần giao nhau giữa tập hợp A và tập hợp B: vừa thuộc A, vừa thuộc B.

Do đó phần màu xám là \(A \cap B\)

Chọn đáp án A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.