Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 1.9 trang 19 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Kí hiệu E là tập hợp các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á.

Related Articles

a) Nếu ít nhất hai phần tử thuộc tập hợp E.

Bạn đang xem: Giải bài 1.9 trang 19 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

b) Nêu ít nhất hai phần tử không thuộc tập hợp E.

c) Liệt kê các phần tử thuộc tập hợp E. Tập hợp E có bao nhiêu phần tử?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

a) Nêu hai (hoặc nhiều hơn hai) quốc gia tại khu vực Đông Nam Á

b) Nêu hai (hoặc nhiều hơn hai) quốc gia không thuộc khu vực Đông Nam Á

c) Liệt kê tất cả các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á

Lời giải chi tiết

a) Việt Nam ( in E); Thái Lan ( in E); Lào ( in E.)

b) Nhật Bản ( notin E); Hàn Quốc ( notin E).

c) E = {Việt Nam; Lào; Campuchia; Thái Lan; Myanmar; Malaysia; Singapore; Indonesia; Brunei; Philippines; Đông Timor}

Có 11 nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Hay tập hợp E có 11 phần tử ((n;(E) = 11)).

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 1.9 trang 19 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Kí hiệu E là tập hợp các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á.

a) Nếu ít nhất hai phần tử thuộc tập hợp E.

b) Nêu ít nhất hai phần tử không thuộc tập hợp E.

c) Liệt kê các phần tử thuộc tập hợp E. Tập hợp E có bao nhiêu phần tử?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

a) Nêu hai (hoặc nhiều hơn hai) quốc gia tại khu vực Đông Nam Á

b) Nêu hai (hoặc nhiều hơn hai) quốc gia không thuộc khu vực Đông Nam Á

c) Liệt kê tất cả các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á

Lời giải chi tiết

a) Việt Nam ( in E); Thái Lan ( in E); Lào ( in E.)

b) Nhật Bản ( notin E); Hàn Quốc ( notin E).

c) E = {Việt Nam; Lào; Campuchia; Thái Lan; Myanmar; Malaysia; Singapore; Indonesia; Brunei; Philippines; Đông Timor}

Có 11 nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Hay tập hợp E có 11 phần tử ((n;(E) = 11)).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close