Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 1 trang 111 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Bảng sau thống kê số lớp và số học sinh theo từng khối ở một trường Trung học phổ thông.

Related Articles

Khối

Bạn đang xem: Giải bài 1 trang 111 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

10

11

12

Số lớp

9

8

8

Số học sinh

396

370

345

Hiệu trưởng trường đó cho biết sí số mỗi lớp trong trường đều không vượt quá 45 học sinh.

Biết rằng trong bảng trên có một khối lớp bị thống kê sai, hãy tìm khối lớp đó.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Tính số học sinh trung bình của mỗi khối lớp (bằng số học sinh chia số lớp), rồi so sánh với 45.

Lời giải chi tiết

Từ bảng, ta tính được số học sinh trung bình của mỗi khối lớp (bằng số học sinh chia số lớp) như bảng dưới bảng dưới đây:

Khối

10

11

12

Tung bình số học sinh mỗi lớp

44

46

29

Ta thấy trung bình số học sinh mỗi lớp của khối 11 vượt quá 45 học sinh. Do đó trong bảng số liệu đã cho, khối 11 bị thống kê sai.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 1 trang 111 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Bảng sau thống kê số lớp và số học sinh theo từng khối ở một trường Trung học phổ thông.

Khối

10

11

12

Số lớp

9

8

8

Số học sinh

396

370

345

Hiệu trưởng trường đó cho biết sí số mỗi lớp trong trường đều không vượt quá 45 học sinh.

Biết rằng trong bảng trên có một khối lớp bị thống kê sai, hãy tìm khối lớp đó.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Tính số học sinh trung bình của mỗi khối lớp (bằng số học sinh chia số lớp), rồi so sánh với 45.

Lời giải chi tiết

Từ bảng, ta tính được số học sinh trung bình của mỗi khối lớp (bằng số học sinh chia số lớp) như bảng dưới bảng dưới đây:

Khối

10

11

12

Tung bình số học sinh mỗi lớp

44

46

29

Ta thấy trung bình số học sinh mỗi lớp của khối 11 vượt quá 45 học sinh. Do đó trong bảng số liệu đã cho, khối 11 bị thống kê sai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.