Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 1 trang 24 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình \(2x – 3y < 3\)?

Related Articles

a) \(\left( {0; – 1} \right)\)

Bạn đang xem: Giải bài 1 trang 24 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

b) \(\left( {2;1} \right)\)

c) \(\left( {3;1} \right)\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Thay các cặp số vào bất phương trình

– Cặp số nào thỏa mãn thì là nghiệm.

Lời giải chi tiết

a) Thay \(x = 0,y =  – 1\)vào bất phương trình \(2x – 3y < 3\) ta được:

\(2.0 – 3.\left( { – 1} \right) < 3 \Leftrightarrow 3 < 3\) (Vô lý)

Vậy \(\left( {0; – 1} \right)\) không là nghiệm.

b) Thay \(x = 2,y = 1\)vào bất phương trình \(2x – 3y < 3\) ta được:

\(2.2 – 3.1 < 3 \Leftrightarrow 1 < 3\) (Luôn đúng)

Vậy \(\left( {2;1} \right)\) là nghiệm.

c) Thay \(x = 3,y = 1\)vào bất phương trình \(2x – 3y < 3\) ta được:

\(2.3 – 3.1 < 3 \Leftrightarrow 3 < 3\) (Vô lý)

Vậy \(\left( {3;1} \right)\) không là nghiệm.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 1 trang 24 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình \(2x – 3y < 3\)?

a) \(\left( {0; – 1} \right)\)

b) \(\left( {2;1} \right)\)

c) \(\left( {3;1} \right)\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Thay các cặp số vào bất phương trình

– Cặp số nào thỏa mãn thì là nghiệm.

Lời giải chi tiết

a) Thay \(x = 0,y =  – 1\)vào bất phương trình \(2x – 3y < 3\) ta được:

\(2.0 – 3.\left( { – 1} \right) < 3 \Leftrightarrow 3 < 3\) (Vô lý)

Vậy \(\left( {0; – 1} \right)\) không là nghiệm.

b) Thay \(x = 2,y = 1\)vào bất phương trình \(2x – 3y < 3\) ta được:

\(2.2 – 3.1 < 3 \Leftrightarrow 1 < 3\) (Luôn đúng)

Vậy \(\left( {2;1} \right)\) là nghiệm.

c) Thay \(x = 3,y = 1\)vào bất phương trình \(2x – 3y < 3\) ta được:

\(2.3 – 3.1 < 3 \Leftrightarrow 3 < 3\) (Vô lý)

Vậy \(\left( {3;1} \right)\) không là nghiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.