Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 1 trang 25 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Xác định các tập hợp \(A \cup B\) và \(A \cap B\) với

Related Articles

a) A = {đỏ; cam; vàng; lục; lam}, B = {lục; lam; chàm; tím}.

Bạn đang xem: Giải bài 1 trang 25 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

b) A là tập hợp các tam giác đều, B là tập hợp các tam giác cân.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

\(A \cup B = \{ x|x \in A\) hoặc \(x \in B\} \)

\(A \cap B = \{ x|x \in A\) và \(x \in B\} \).

Lời giải chi tiết

a) A = {đỏ; cam; vàng; lục; lam}, B = {lục; lam; chàm; tím}.

\(A \cup B = \){đỏ; cam; vàng; lục; lam; chàm; tím}

\(A \cap B = \){lục; lam}

b) Vì mỗi tam giác đều cũng là một tam giác cân nên \(A \subset B.\)

\(A \cup B = B,\;A \cap B = A.\)

Chú ý

Nếu \(A \subset B\) thì \(A \cup B = B,\;A \cap B = A.\)

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 1 trang 25 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Xác định các tập hợp \(A \cup B\) và \(A \cap B\) với

a) A = {đỏ; cam; vàng; lục; lam}, B = {lục; lam; chàm; tím}.

b) A là tập hợp các tam giác đều, B là tập hợp các tam giác cân.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

\(A \cup B = \{ x|x \in A\) hoặc \(x \in B\} \)

\(A \cap B = \{ x|x \in A\) và \(x \in B\} \).

Lời giải chi tiết

a) A = {đỏ; cam; vàng; lục; lam}, B = {lục; lam; chàm; tím}.

\(A \cup B = \){đỏ; cam; vàng; lục; lam; chàm; tím}

\(A \cap B = \){lục; lam}

b) Vì mỗi tam giác đều cũng là một tam giác cân nên \(A \subset B.\)

\(A \cup B = B,\;A \cap B = A.\)

Chú ý

Nếu \(A \subset B\) thì \(A \cup B = B,\;A \cap B = A.\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.