Lớp 12Tài Nguyên

Giải bài 1 trang 47 SGK Giải tích 12

Số điểm cực trị của hàm số là: \(\displaystyle y =  – {1 \over 3}{x^3} – x + 7\)

Related Articles

A. \(\displaystyle 1\)           B. \(\displaystyle 0\)             C. \(\displaystyle 3\)            D. \(\displaystyle 2\)

Bạn đang xem: Giải bài 1 trang 47 SGK Giải tích 12

Phương pháp giải – Xem chi tiết

+) Số điểm cực trị của hàm số là số nghiệm của phương trình \(y’=0\) mà tại đó \(y’\) có đổi dấu từ âm sang dương hoặc ngược lại.

Lời giải chi tiết

\(y’ = -x^2- 1 < 0, ∀x ∈\mathbb R\)

Hàm số luôn nghịch biến trên tập xác định. Do đó hàm số không có cực trị.

Chọn đáp án B

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 1 trang 47 SGK Giải tích 12

Số điểm cực trị của hàm số là: \(\displaystyle y =  – {1 \over 3}{x^3} – x + 7\)

A. \(\displaystyle 1\)           B. \(\displaystyle 0\)             C. \(\displaystyle 3\)            D. \(\displaystyle 2\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

+) Số điểm cực trị của hàm số là số nghiệm của phương trình \(y’=0\) mà tại đó \(y’\) có đổi dấu từ âm sang dương hoặc ngược lại.

Lời giải chi tiết

\(y’ = -x^2- 1 < 0, ∀x ∈\mathbb R\)

Hàm số luôn nghịch biến trên tập xác định. Do đó hàm số không có cực trị.

Chọn đáp án B

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close