Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 1 trang 47 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Tìm tập xác định của các hàm số sau:

Related Articles

a) \(f(x) = \sqrt { – 5x + 3} \)

Bạn đang xem: Giải bài 1 trang 47 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

b) \(f(x) = 2 + \frac{1}{{x + 3}}\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Tập xác định của hàm số \(y = f(x)\) là tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức \(f(x)\) có nghĩa.

a) \(\sqrt A \) có nghĩa \( \Leftrightarrow A \ge 0\)

b) \(\frac{A}{B}\) có nghĩa \( \Leftrightarrow B \ne 0\)

Lời giải chi tiết

a) Biểu thức \(f(x)\) có nghĩa khi và chỉ khi \( – 5x + 3 \ge 0,\)tức là khi \(x \le \frac{3}{5}.\)

Vậy tập xác định của hàm số này là \(D = ( – \infty ;\frac{3}{5}]\)

b) Biểu thức \(f(x)\) có nghĩa khi và chỉ khi \(x + 3 \ne 0,\)tức là khi \(x \ne  – 3\)

Vậy tập xác định của hàm số này là \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ { – 3} \right\}\)

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 1 trang 47 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) \(f(x) = \sqrt { – 5x + 3} \)

b) \(f(x) = 2 + \frac{1}{{x + 3}}\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Tập xác định của hàm số \(y = f(x)\) là tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức \(f(x)\) có nghĩa.

a) \(\sqrt A \) có nghĩa \( \Leftrightarrow A \ge 0\)

b) \(\frac{A}{B}\) có nghĩa \( \Leftrightarrow B \ne 0\)

Lời giải chi tiết

a) Biểu thức \(f(x)\) có nghĩa khi và chỉ khi \( – 5x + 3 \ge 0,\)tức là khi \(x \le \frac{3}{5}.\)

Vậy tập xác định của hàm số này là \(D = ( – \infty ;\frac{3}{5}]\)

b) Biểu thức \(f(x)\) có nghĩa khi và chỉ khi \(x + 3 \ne 0,\)tức là khi \(x \ne  – 3\)

Vậy tập xác định của hàm số này là \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ { – 3} \right\}\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.