Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 1 trang 72 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Tính độ dài cạnh x trong các tam giác sau:

Related Articles

Bạn đang xem: Giải bài 1 trang 72 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Áp dụng định lí cosin

Lời giải chi tiết

a) Áp dụng định lí cosin, ta có:

\(\begin{array}{l}{x^2} = 6,{5^2} + {5^2} – 2.6,5.5.\cos {72^o} \approx 47,16\\ \Leftrightarrow x \approx 6,87\end{array}\)

b) Áp dụng định lí cosin, ta có:

\(\begin{array}{l}{x^2} = {\left( {\frac{1}{5}} \right)^2} + {\left( {\frac{1}{3}} \right)^2} – 2.\frac{1}{5}.\frac{1}{3}.\cos {123^o} \approx 0,224\\ \Leftrightarrow x \approx 0,473\end{array}\)

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 1 trang 72 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Tính độ dài cạnh x trong các tam giác sau:

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Áp dụng định lí cosin

Lời giải chi tiết

a) Áp dụng định lí cosin, ta có:

\(\begin{array}{l}{x^2} = 6,{5^2} + {5^2} – 2.6,5.5.\cos {72^o} \approx 47,16\\ \Leftrightarrow x \approx 6,87\end{array}\)

b) Áp dụng định lí cosin, ta có:

\(\begin{array}{l}{x^2} = {\left( {\frac{1}{5}} \right)^2} + {\left( {\frac{1}{3}} \right)^2} – 2.\frac{1}{5}.\frac{1}{3}.\cos {123^o} \approx 0,224\\ \Leftrightarrow x \approx 0,473\end{array}\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.