Lớp 12Tài Nguyên

Giải bài 1 trang 91 SGK Giải tích 12

Tập xác định của hàm số \(\displaystyle y = \log {{x – 2} \over {1 – x}}\) là:

(A) \(\displaystyle (-∞, 1) ∪ (2, + ∞)\)   

Bạn đang xem: Giải bài 1 trang 91 SGK Giải tích 12

(B) \(\displaystyle (1, 2)\)

(C) \(\displaystyle \mathbb R \backslash {\rm{\{ }}1\} \)  

(D) \(\displaystyle \mathbb R \backslash {\rm{\{ }}1;2\} \)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Hàm số \(y = \log f\left( x \right)\) xác định \( \Leftrightarrow f\left( x \right) > 0\).

Lời giải chi tiết

Hàm số \(\displaystyle y = \log {{x – 2} \over {1 – x}}\) xác định \(\displaystyle \Leftrightarrow \dfrac{{x – 2}}{{1 – x}} > 0 \) \( \Leftrightarrow \left( {x – 2} \right)\left( {1 – x} \right) > 0 \) \(\Leftrightarrow \left( {x – 2} \right)\left( {x – 1} \right) < 0 \) \( \Leftrightarrow 1 < x < 2\)

Vậy tập nghiệm của bpt là \((1; 2).\)

Chọn đáp án B.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 1 trang 91 SGK Giải tích 12

Tập xác định của hàm số \(\displaystyle y = \log {{x – 2} \over {1 – x}}\) là:

(A) \(\displaystyle (-∞, 1) ∪ (2, + ∞)\)   

(B) \(\displaystyle (1, 2)\)

(C) \(\displaystyle \mathbb R \backslash {\rm{\{ }}1\} \)  

(D) \(\displaystyle \mathbb R \backslash {\rm{\{ }}1;2\} \)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Hàm số \(y = \log f\left( x \right)\) xác định \( \Leftrightarrow f\left( x \right) > 0\).

Lời giải chi tiết

Hàm số \(\displaystyle y = \log {{x – 2} \over {1 – x}}\) xác định \(\displaystyle \Leftrightarrow \dfrac{{x – 2}}{{1 – x}} > 0 \) \( \Leftrightarrow \left( {x – 2} \right)\left( {1 – x} \right) > 0 \) \(\Leftrightarrow \left( {x – 2} \right)\left( {x – 1} \right) < 0 \) \( \Leftrightarrow 1 < x < 2\)

Vậy tập nghiệm của bpt là \((1; 2).\)

Chọn đáp án B.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *