Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 2.8 trang 31 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho bất phương trình 2x+y>3. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Related Articles

A. Bất phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

Bạn đang xem: Giải bài 2.8 trang 31 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

B. Bất phương trình đã cho vô nghiệm

C. Bất phương trình đã cho có vô số nghiệm

D. Bất phương trình đã cho có tập nghiệm là \(\left[ {3; + \infty } \right)\)

Lời giải chi tiết

Bất phương trình 2x+y>3 là bất phương trình bậc nhất hai ẩn và có vô số nghiệm.

Chọn C.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 2.8 trang 31 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho bất phương trình 2x+y>3. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Bất phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

B. Bất phương trình đã cho vô nghiệm

C. Bất phương trình đã cho có vô số nghiệm

D. Bất phương trình đã cho có tập nghiệm là \(\left[ {3; + \infty } \right)\)

Lời giải chi tiết

Bất phương trình 2x+y>3 là bất phương trình bậc nhất hai ẩn và có vô số nghiệm.

Chọn C.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.