Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 2 trang 109 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Cho số gần đúng \(a = 6547\) với độ chính xác \(d = 100\)

Related Articles

Hãy viết số quy tròn của số a và ước lượng sai số tương đối của số quy tròn đó.

Bạn đang xem: Giải bài 2 trang 109 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Bước 1: Tìm hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của d

Bước 2: Quy tròn số a ở hàng gấp 10 lần hàng tìm được.

Bước 3: Ước lượng sai số tương đối \({\delta _a} \le \frac{d}{{\left| a \right|}}\)

Lời giải chi tiết

Hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của độ chính xác \(d = 100\) là hàng trăm, nên ta quy tròn \(a = 6547\) đến hàng nghìn.

Vậy số quy tròn của a là 7 000.

Sai số tương đối là \({\delta _a} \le \frac{{100}}{{\left| {6547} \right|}} \approx 1,53\% \)

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 2 trang 109 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Cho số gần đúng \(a = 6547\) với độ chính xác \(d = 100\)

Hãy viết số quy tròn của số a và ước lượng sai số tương đối của số quy tròn đó.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Bước 1: Tìm hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của d

Bước 2: Quy tròn số a ở hàng gấp 10 lần hàng tìm được.

Bước 3: Ước lượng sai số tương đối \({\delta _a} \le \frac{d}{{\left| a \right|}}\)

Lời giải chi tiết

Hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của độ chính xác \(d = 100\) là hàng trăm, nên ta quy tròn \(a = 6547\) đến hàng nghìn.

Vậy số quy tròn của a là 7 000.

Sai số tương đối là \({\delta _a} \le \frac{{100}}{{\left| {6547} \right|}} \approx 1,53\% \)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.