Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 2 trang 111 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Số lượng trường Trung học phổ thông (THPT) của các tỉnh Gia Lai, Đắk Lawsk và Lâm Đồng trong hai năm 2008 và 2018 được cho ở biểu đồ bên.

Related Articles

Hãy cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai:

Bạn đang xem: Giải bài 2 trang 111 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

a) Số lượng trường THPT của các tỉnh năm 2018 đều tăng so với năm 2008.

b) Ở Gia Lai, số trường THPT năm 2018 tăng gần gấp đôi so với năm 2008.

Lời giải chi tiết

Nhìn vào biểu đồ ta thấy số lượng trường THPT của các tỉnh năm 2018 đều lớn hơn so với năm 2008 nên khẳng định ở câu a) là đúng.

Số lượng trường THPT ở Gia Lai năm 2008 là gần 35 trường, nhưng số lượng trường năm 2018 lại nhỏ hơn 45 trường do đó khẳng định ở câu b) là sai.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 2 trang 111 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Số lượng trường Trung học phổ thông (THPT) của các tỉnh Gia Lai, Đắk Lawsk và Lâm Đồng trong hai năm 2008 và 2018 được cho ở biểu đồ bên.

Hãy cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai:

a) Số lượng trường THPT của các tỉnh năm 2018 đều tăng so với năm 2008.

b) Ở Gia Lai, số trường THPT năm 2018 tăng gần gấp đôi so với năm 2008.

Lời giải chi tiết

Nhìn vào biểu đồ ta thấy số lượng trường THPT của các tỉnh năm 2018 đều lớn hơn so với năm 2008 nên khẳng định ở câu a) là đúng.

Số lượng trường THPT ở Gia Lai năm 2008 là gần 35 trường, nhưng số lượng trường năm 2018 lại nhỏ hơn 45 trường do đó khẳng định ở câu b) là sai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.