Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 2 trang 126 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Cho các số gần đúng \(a = 54919020 \pm 1000\) và \(b = 5,7914003 \pm 0,002.\)

Related Articles

Hãy xác định số quy tròn của a và b.

Bạn đang xem: Giải bài 2 trang 126 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Cho số gần đúng \(a \pm d\)

Bước 1: Tìm hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của d

Bước 2: Quy tròn a ở hàng gấp 10 lần hàng tìm được ở trên

Lời giải chi tiết

a) Hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của d = 1000 là hàng nghìn.

Quy tròn a đền hàng chục nghìn ta được 54920000.

b) Hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của d = 0,002 là hàng phần nghìn.

Quy tròn b đền hàng phần trăm ta được 5,79.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 2 trang 126 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Cho các số gần đúng \(a = 54919020 \pm 1000\) và \(b = 5,7914003 \pm 0,002.\)

Hãy xác định số quy tròn của a và b.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Cho số gần đúng \(a \pm d\)

Bước 1: Tìm hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của d

Bước 2: Quy tròn a ở hàng gấp 10 lần hàng tìm được ở trên

Lời giải chi tiết

a) Hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của d = 1000 là hàng nghìn.

Quy tròn a đền hàng chục nghìn ta được 54920000.

b) Hàng của chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của d = 0,002 là hàng phần nghìn.

Quy tròn b đền hàng phần trăm ta được 5,79.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.