Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 2 trang 29 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình:

Related Articles

a) \(\left\{ \begin{array}{l}x + 2y <  - 4\\y \ge x + 5\end{array} \right.\)

Bạn đang xem: Giải bài 2 trang 29 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

b) \(\left\{ \begin{array}{l}4x – 2y > 8\\x \ge 0\\y \le 0\end{array} \right.\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Bước 1: Vẽ các đường thẳng.

Bước 2: Gạch đi các phần không thuộc miền nghiệm của mỗi bất phương trình.

Bước 3: Phần không bị gạch là miền nghiệm.

Lời giải chi tiết

a) Vẽ các đường thẳng \(x + 2y =  – 4\)(nét đứt) và \(y = x + 5\) (nét liền)

Thay tọa độ O vào \(x + 2y <  - 4\) ta được: \(0 + 2.0 <  - 4\) (Sai)

=> Gạch đi phần chứa O.

Thay tọa độ O vào \(y \ge x + 5\) ta được: \(0 \ge 0 + 5\) (Sai)

=> Gạch đi phần chứa O.

Miền nghiệm của hệ:

 

Từ hình vẽ ta thấy hệ vô nghiệm.

b) Vẽ các đường thẳng \(4x – 2y = 8\)(nét đứt) và hai trục (nét liền)

Thay tọa độ O vào \(4x – 2y > 8\) ta được: \(4.0 – 2.0 > 8\) (Sai)

=> Gạch đi phần chứa O.

Với \(x \ge 0\) thì gạch phần bên trái Oy

Với \(y \le 0\) thì gạch bên trên Ox

Miền nghiệm của hệ:

 

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 2 trang 29 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình:

a) \(\left\{ \begin{array}{l}x + 2y <  - 4\\y \ge x + 5\end{array} \right.\)

b) \(\left\{ \begin{array}{l}4x – 2y > 8\\x \ge 0\\y \le 0\end{array} \right.\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Bước 1: Vẽ các đường thẳng.

Bước 2: Gạch đi các phần không thuộc miền nghiệm của mỗi bất phương trình.

Bước 3: Phần không bị gạch là miền nghiệm.

Lời giải chi tiết

a) Vẽ các đường thẳng \(x + 2y =  – 4\)(nét đứt) và \(y = x + 5\) (nét liền)

Thay tọa độ O vào \(x + 2y <  - 4\) ta được: \(0 + 2.0 <  - 4\) (Sai)

=> Gạch đi phần chứa O.

Thay tọa độ O vào \(y \ge x + 5\) ta được: \(0 \ge 0 + 5\) (Sai)

=> Gạch đi phần chứa O.

Miền nghiệm của hệ:

 

Từ hình vẽ ta thấy hệ vô nghiệm.

b) Vẽ các đường thẳng \(4x – 2y = 8\)(nét đứt) và hai trục (nét liền)

Thay tọa độ O vào \(4x – 2y > 8\) ta được: \(4.0 – 2.0 > 8\) (Sai)

=> Gạch đi phần chứa O.

Với \(x \ge 0\) thì gạch phần bên trái Oy

Với \(y \le 0\) thì gạch bên trên Ox

Miền nghiệm của hệ:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.