Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 2 trang 30 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình:

Related Articles

a) \(\left\{ \begin{array}{l}2x – 3y < 6\\2x + y < 2\end{array} \right.\)

Bạn đang xem: Giải bài 2 trang 30 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

b) \(\left\{ \begin{array}{l}4x + 10y \le 20\\x – y \le 4\\x \ge  – 2\end{array} \right.\)

c) \(\left\{ \begin{array}{l}x – 2y \le 5\\x + y \ge 2\\x \ge 0\\y \le 3\end{array} \right.\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Bước 1: Vẽ các đường thẳng.

Bước 2: Tìm miền nghiệm của các bất phương trình.

Bước 3: Phần không bị gạch chung của các miền nghiệm là miền nghiệm của hệ bất phương trình.

Lời giải chi tiết

a) Vẽ các đường thẳng \(2x – 3y = 6;2x + y = 2\) (nét đứt)

Thay tọa độ điểm O vào các bất phương trình trong hệ.

Ta thấy: 2.0-3.0

=> O thuộc miền nghiệm của cả 2 bất phương trình

Miền nghiệm:

 

b)

Vẽ các đường thẳng

\(4x + 10y \le 20 \Leftrightarrow y =  – \frac{2}{5}x + 2\) (nét liền)

\(x – y = 4 \Leftrightarrow y = x – 4\)(nét liền)

\(x =  – 2\)(nét liền)

Thay tọa độ điểm O vào các bất phương trình trong hệ.

Ta thấy: 4.0+10.0-2

=> O thuộc miền nghiệm của cả 3 bất phương trình

Miền nghiệm:

 

c)

Vẽ các đường thẳng

\(x – 2y = 5 \Leftrightarrow y = \frac{1}{2}x – 5\) (nét liền)

\(x + y = 2 \Leftrightarrow y =  – x + 2\)(nét liền)

\(y = 3\)(nét liền)

Và trục Oy

Thay tọa độ O vào bất phương trình \(x – 2y \le 5\)

=> O thuộc miền nghiệm của bất phương trình trên.

Thay tọa độ O vào \(x + y \ge 2\)

=> O không thuộc miền nghiệm của bất phương trình trên

Lấy phần bên phải trục Oy và bên dưới đường thẳng y=3

Miền nghiệm:

 

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 2 trang 30 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình:

a) \(\left\{ \begin{array}{l}2x – 3y < 6\\2x + y < 2\end{array} \right.\)

b) \(\left\{ \begin{array}{l}4x + 10y \le 20\\x – y \le 4\\x \ge  – 2\end{array} \right.\)

c) \(\left\{ \begin{array}{l}x – 2y \le 5\\x + y \ge 2\\x \ge 0\\y \le 3\end{array} \right.\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Bước 1: Vẽ các đường thẳng.

Bước 2: Tìm miền nghiệm của các bất phương trình.

Bước 3: Phần không bị gạch chung của các miền nghiệm là miền nghiệm của hệ bất phương trình.

Lời giải chi tiết

a) Vẽ các đường thẳng \(2x – 3y = 6;2x + y = 2\) (nét đứt)

Thay tọa độ điểm O vào các bất phương trình trong hệ.

Ta thấy: 2.0-3.0

=> O thuộc miền nghiệm của cả 2 bất phương trình

Miền nghiệm:

 

b)

Vẽ các đường thẳng

\(4x + 10y \le 20 \Leftrightarrow y =  – \frac{2}{5}x + 2\) (nét liền)

\(x – y = 4 \Leftrightarrow y = x – 4\)(nét liền)

\(x =  – 2\)(nét liền)

Thay tọa độ điểm O vào các bất phương trình trong hệ.

Ta thấy: 4.0+10.0-2

=> O thuộc miền nghiệm của cả 3 bất phương trình

Miền nghiệm:

 

c)

Vẽ các đường thẳng

\(x – 2y = 5 \Leftrightarrow y = \frac{1}{2}x – 5\) (nét liền)

\(x + y = 2 \Leftrightarrow y =  – x + 2\)(nét liền)

\(y = 3\)(nét liền)

Và trục Oy

Thay tọa độ O vào bất phương trình \(x – 2y \le 5\)

=> O thuộc miền nghiệm của bất phương trình trên.

Thay tọa độ O vào \(x + y \ge 2\)

=> O không thuộc miền nghiệm của bất phương trình trên

Lấy phần bên phải trục Oy và bên dưới đường thẳng y=3

Miền nghiệm:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.