Lớp 12Tài Nguyên

Giải bài 2 trang 47 SGK Giải tích 12

Số điểm cực đại của hàm số \(y = x^4+ 100\) là:

Related Articles

A. \(0\)               B. \(1\)               C. \(2\)            D. \(3\)

Bạn đang xem: Giải bài 2 trang 47 SGK Giải tích 12

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Điểm \(x=x_0\) được gọi là điểm cực đại của hàm số \(y=f(x)\) nếu: \(\left\{ \begin{array}{l}f’\left( {{x_0}} \right) = 0\\f”\left( {{x_0}} \right) < 0\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(y’= 4x^3 \Rightarrow  y’=0 \Leftrightarrow x = 0\).

Đạo hàm \(y’ < 0\)  với \(x < 0\) và \(y’ > 0\) với \(x > 0\).

BBT:

Vậy hàm số chỉ có \(1\) cực tiểu tại \(x = 0\) và không có điểm cực đại.

Vậy chọn đáp án A.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 2 trang 47 SGK Giải tích 12

Số điểm cực đại của hàm số \(y = x^4+ 100\) là:

A. \(0\)               B. \(1\)               C. \(2\)            D. \(3\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Điểm \(x=x_0\) được gọi là điểm cực đại của hàm số \(y=f(x)\) nếu: \(\left\{ \begin{array}{l}f’\left( {{x_0}} \right) = 0\\f”\left( {{x_0}} \right) < 0\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(y’= 4x^3 \Rightarrow  y’=0 \Leftrightarrow x = 0\).

Đạo hàm \(y’ < 0\)  với \(x < 0\) và \(y’ > 0\) với \(x > 0\).

BBT:

Vậy hàm số chỉ có \(1\) cực tiểu tại \(x = 0\) và không có điểm cực đại.

Vậy chọn đáp án A.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close