Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 2 trang 77 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Để lắp đường dây diện cao thế từ vị trí A đến vị trí B, do phải tránh một ngọn núi nên người ta phải nối đường dây từ vị trí A đến vị trí C dài 10 km, sau đó nối đường dây từ vị trí C đến vị trí B dài 8km. Góc tạo bởi hai đoạn dây AC và CB là \({70^o}\). Tính chiều dài tăng thêm vì không thể nối trực tiếp từ A đến B.

Related Articles

Bạn đang xem: Giải bài 2 trang 77 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Bước 1: Tính cạnh AB: Áp dụng định lí cosin: \(A{B^2} = B{C^2} + A{C^2} – 2.BC.AC.\cos C\)

Bước 2: Tính chiều dài tăng thêm, bằng \(AC + CB – AB\)

Lời giải chi tiết

Áp dụng định lí cosin, ta có:

\(\begin{array}{l}A{B^2} = B{C^2} + A{C^2} – 2.BC.AC.\cos C\\ \Leftrightarrow A{B^2} = {8^2} + {10^2} – 2.8.10.\cos {70^o}\\ \Rightarrow AB \approx 10,45\end{array}\)

Vậy chiều dài tăng thêm vì không thể nối trực tiếp là:

\(AC + CB – AB = 10 + 8 – 10,45 = 7,55\;(km).\)

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 2 trang 77 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Để lắp đường dây diện cao thế từ vị trí A đến vị trí B, do phải tránh một ngọn núi nên người ta phải nối đường dây từ vị trí A đến vị trí C dài 10 km, sau đó nối đường dây từ vị trí C đến vị trí B dài 8km. Góc tạo bởi hai đoạn dây AC và CB là \({70^o}\). Tính chiều dài tăng thêm vì không thể nối trực tiếp từ A đến B.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Bước 1: Tính cạnh AB: Áp dụng định lí cosin: \(A{B^2} = B{C^2} + A{C^2} – 2.BC.AC.\cos C\)

Bước 2: Tính chiều dài tăng thêm, bằng \(AC + CB – AB\)

Lời giải chi tiết

Áp dụng định lí cosin, ta có:

\(\begin{array}{l}A{B^2} = B{C^2} + A{C^2} – 2.BC.AC.\cos C\\ \Leftrightarrow A{B^2} = {8^2} + {10^2} – 2.8.10.\cos {70^o}\\ \Rightarrow AB \approx 10,45\end{array}\)

Vậy chiều dài tăng thêm vì không thể nối trực tiếp là:

\(AC + CB – AB = 10 + 8 – 10,45 = 7,55\;(km).\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.