Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 3.17 trang 44 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng:

Related Articles

a) Nếu góc A nhọn thì \({b^2} + {c^2} > {a^2}\)

Bạn đang xem: Giải bài 3.17 trang 44 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

b) Nếu góc A tù thì \({b^2} + {c^2} < {a^2}\)

c) Nếu góc A vuông thì \({b^2} + {c^2} = {a^2}\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

a) Nếu góc A nhọn thì \(\cos A > 0\)

b) Nếu góc A tù thì \(\cos A < 0\)

c) Nếu góc A vuông thì \(\cos A = 0\)

Định lí cos: \({a^2} = {b^2} + {c^2} – 2bc\;\cos A\)

Lời giải chi tiết

Theo định lí cos ta có: \({a^2} = {b^2} + {c^2} – 2bc\;\cos A\)

\( \Rightarrow {b^2} + {c^2} – {a^2} = 2bc\;\cos A\)(1)

 

a) Nếu góc A nhọn thì \(\cos A > 0\)

Từ (1), suy ra \({b^2} + {c^2} > {a^2}\)

b) Nếu góc A tù thì \(\cos A < 0\)

Từ (1), suy ra \({b^2} + {c^2} < {a^2}\)

c) Nếu góc A vuông thì \(\cos A = 0\)

Từ (1), suy ra \({b^2} + {c^2} = {a^2}\)

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 3.17 trang 44 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng:

a) Nếu góc A nhọn thì \({b^2} + {c^2} > {a^2}\)

b) Nếu góc A tù thì \({b^2} + {c^2} < {a^2}\)

c) Nếu góc A vuông thì \({b^2} + {c^2} = {a^2}\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

a) Nếu góc A nhọn thì \(\cos A > 0\)

b) Nếu góc A tù thì \(\cos A < 0\)

c) Nếu góc A vuông thì \(\cos A = 0\)

Định lí cos: \({a^2} = {b^2} + {c^2} – 2bc\;\cos A\)

Lời giải chi tiết

Theo định lí cos ta có: \({a^2} = {b^2} + {c^2} – 2bc\;\cos A\)

\( \Rightarrow {b^2} + {c^2} – {a^2} = 2bc\;\cos A\)(1)

 

a) Nếu góc A nhọn thì \(\cos A > 0\)

Từ (1), suy ra \({b^2} + {c^2} > {a^2}\)

b) Nếu góc A tù thì \(\cos A < 0\)

Từ (1), suy ra \({b^2} + {c^2} < {a^2}\)

c) Nếu góc A vuông thì \(\cos A = 0\)

Từ (1), suy ra \({b^2} + {c^2} = {a^2}\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.