Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 3 trang 102 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Cho hình thoi ABCD đi có cạnh bằng a và có góc A bằng \(60^\circ \). Tìm độ dài của các vectơ sau: \(\overrightarrow p  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD} ;\overrightarrow u  = \overrightarrow {AB}  – \overrightarrow {AD} ;\overrightarrow v  = 2\overrightarrow {AB}  – \overrightarrow {AC} \).

Related Articles

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Bạn đang xem: Giải bài 3 trang 102 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Quy tắc ba điểm \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {AO}  + \overrightarrow {OB} \)

Quy tắc hình bình hành \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AC} \) (với ABCD là hình bình hành);

Quy tắc hiệu: \(\overrightarrow {AB}  – \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {CB} \)

Áp dụng các quy tắc trên để xác định vecto \(\overrightarrow p ,\overrightarrow u ,\overrightarrow v \) rồi tính độ dài.

Lời giải chi tiết

+) ABCD là hình thoi nên cũng là hình bình hành

 Áp dụng quy tắc hình bình hành ta có:

 \(\overrightarrow p  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AC} \)

+) \(\overrightarrow u  = \overrightarrow {AB}  – \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {DB} \)

+) \(\overrightarrow v  = 2\overrightarrow {AB}  – \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {AB}  + \left( {\overrightarrow {AB}  – \overrightarrow {AC} } \right) = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CB} \)\( = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {DA}  = \overrightarrow {DB} \)

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 3 trang 102 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Cho hình thoi ABCD đi có cạnh bằng a và có góc A bằng \(60^\circ \). Tìm độ dài của các vectơ sau: \(\overrightarrow p  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD} ;\overrightarrow u  = \overrightarrow {AB}  – \overrightarrow {AD} ;\overrightarrow v  = 2\overrightarrow {AB}  – \overrightarrow {AC} \).

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Quy tắc ba điểm \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {AO}  + \overrightarrow {OB} \)

Quy tắc hình bình hành \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AC} \) (với ABCD là hình bình hành);

Quy tắc hiệu: \(\overrightarrow {AB}  – \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {CB} \)

Áp dụng các quy tắc trên để xác định vecto \(\overrightarrow p ,\overrightarrow u ,\overrightarrow v \) rồi tính độ dài.

Lời giải chi tiết

+) ABCD là hình thoi nên cũng là hình bình hành

 Áp dụng quy tắc hình bình hành ta có:

 \(\overrightarrow p  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AC} \)

+) \(\overrightarrow u  = \overrightarrow {AB}  – \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {DB} \)

+) \(\overrightarrow v  = 2\overrightarrow {AB}  – \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {AB}  + \left( {\overrightarrow {AB}  – \overrightarrow {AC} } \right) = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CB} \)\( = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {DA}  = \overrightarrow {DB} \)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.