Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 3 trang 126 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Mỗi học sinh lớp 10A đóng góp 2 quyển sách cho thư viện trường. Lớp trưởng thống kê lại số sách mà mỗi tổ trong lớp đóng góp ở bảng sau:

Related Articles

Tổ

Bạn đang xem: Giải bài 3 trang 126 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Tổng số sách

1

16

2

20

3

20

4

19

5

18

Hãy cho biết lớp trưởng thống kê đã chính xác chưa. Tại sao?

Lời giải chi tiết

Vì mỗi bạn đóng góp 2 quyển sách nên số sách của mỗi tổ luôn là số chẵn. Trong số sách thống kê, tổ 4 có 19 cuốn sách, là số lẻ (Vô lí). Do đó lớp trưởng thống kê chưa chính xác.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 3 trang 126 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Mỗi học sinh lớp 10A đóng góp 2 quyển sách cho thư viện trường. Lớp trưởng thống kê lại số sách mà mỗi tổ trong lớp đóng góp ở bảng sau:

Tổ

Tổng số sách

1

16

2

20

3

20

4

19

5

18

Hãy cho biết lớp trưởng thống kê đã chính xác chưa. Tại sao?

Lời giải chi tiết

Vì mỗi bạn đóng góp 2 quyển sách nên số sách của mỗi tổ luôn là số chẵn. Trong số sách thống kê, tổ 4 có 19 cuốn sách, là số lẻ (Vô lí). Do đó lớp trưởng thống kê chưa chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.