Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 4.4 trang 50 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho hình vuông ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O. Hãy chỉ ra tập hợp S gồm tất cả các vecto khác (overrightarrow 0 ). Hãy chỉ ra tập hợp S gồm tất cả các vceto khác (overrightarrow 0 ), có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp {A; B; C; D; O}. Hãy chia tập S thành các nhóm sao cho hai vecto thuộc cùng một nhóm khi và chỉ khi chúng bằng nhau.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Bạn đang xem: Giải bài 4.4 trang 50 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Chỉ ra các vecto (tạo bởi 5 điểm A; B; C; D; O) bằng nhau.

Hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

Lời giải chi tiết

Tập hợp S là: (S = { overrightarrow {AB} ;;overrightarrow {AC} ;;overrightarrow {AD} ;;overrightarrow {AO} ;;overrightarrow {BA} ;;overrightarrow {BC} ;;overrightarrow {BD} ;;overrightarrow {BO} ;;overrightarrow {CB} ;;overrightarrow {CA} ;;overrightarrow {CD} ;;overrightarrow {CO} ;;overrightarrow {DB} ;;overrightarrow {DC} ;;overrightarrow {DA} ;;overrightarrow {DO} ;;overrightarrow {OB} ;;overrightarrow {OC} ;;overrightarrow {OD} ;;overrightarrow {OA} } )

Các nhóm trong S là:

(begin{array}{l}{ overrightarrow {AB} ;overrightarrow {DC} } ,{ overrightarrow {BA} ;overrightarrow {CD} } ,{ overrightarrow {AD} ;overrightarrow {BC} } ,{ overrightarrow {DA} ;overrightarrow {CB} } ,\{ overrightarrow {AO} ;overrightarrow {OC} } ,{ overrightarrow {OA} ;overrightarrow {CO} } ,{ overrightarrow {OB} ;overrightarrow {DO} } ,{ overrightarrow {BO} ;overrightarrow {OD} } .end{array})

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 4.4 trang 50 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho hình vuông ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O. Hãy chỉ ra tập hợp S gồm tất cả các vecto khác (overrightarrow 0 ). Hãy chỉ ra tập hợp S gồm tất cả các vceto khác (overrightarrow 0 ), có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp {A; B; C; D; O}. Hãy chia tập S thành các nhóm sao cho hai vecto thuộc cùng một nhóm khi và chỉ khi chúng bằng nhau.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Chỉ ra các vecto (tạo bởi 5 điểm A; B; C; D; O) bằng nhau.

Hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

Lời giải chi tiết

Tập hợp S là: (S = { overrightarrow {AB} ;;overrightarrow {AC} ;;overrightarrow {AD} ;;overrightarrow {AO} ;;overrightarrow {BA} ;;overrightarrow {BC} ;;overrightarrow {BD} ;;overrightarrow {BO} ;;overrightarrow {CB} ;;overrightarrow {CA} ;;overrightarrow {CD} ;;overrightarrow {CO} ;;overrightarrow {DB} ;;overrightarrow {DC} ;;overrightarrow {DA} ;;overrightarrow {DO} ;;overrightarrow {OB} ;;overrightarrow {OC} ;;overrightarrow {OD} ;;overrightarrow {OA} } )

Các nhóm trong S là:

(begin{array}{l}{ overrightarrow {AB} ;overrightarrow {DC} } ,{ overrightarrow {BA} ;overrightarrow {CD} } ,{ overrightarrow {AD} ;overrightarrow {BC} } ,{ overrightarrow {DA} ;overrightarrow {CB} } ,\{ overrightarrow {AO} ;overrightarrow {OC} } ,{ overrightarrow {OA} ;overrightarrow {CO} } ,{ overrightarrow {OB} ;overrightarrow {DO} } ,{ overrightarrow {BO} ;overrightarrow {OD} } .end{array})

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close