Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 4 trang 19 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau:

Related Articles

A: “\(\forall x \in \mathbb{R},{x^2} + 4x + 5 \ne 0\)”

Bạn đang xem: Giải bài 4 trang 19 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

B: “\(\forall x \in \mathbb{R},{x^2} + x \ge 1\)

C: “\(\exists x \in \mathbb{Z},2{x^2} + 3x – 2 = 0\)

D: “\(\exists x \in \mathbb{Z},{x^2} < x\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

+) Phủ định của mệnh đề “\(\forall x \in X,\;P(x)\)” là mệnh đề “\(\exists x \in X,\;\overline {P(x)} \)”

+) Phủ định của mệnh đề “\(\exists x \in X,\;P(x)\)” là mệnh đề “\(\forall x \in X,\;\overline {P(x)} \)”.

Lời giải chi tiết

Phủ định của mệnh đề A là mệnh đề “\(\exists x \in \mathbb{R},{x^2} + 4x + 5 = 0\)

Phủ định của mệnh đề B là mệnh đề “\(\exists x \in \mathbb{R},{x^2} + x < 1\)

Phủ định của mệnh đề C là mệnh đề “\(\forall x \in \mathbb{Z},2{x^2} + 3x – 2 \ne 0\)

Phủ định của mệnh đề D là mệnh đề “\(\forall x \in \mathbb{Z},{x^2} \ge x\)

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 4 trang 19 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau:

A: “\(\forall x \in \mathbb{R},{x^2} + 4x + 5 \ne 0\)”

B: “\(\forall x \in \mathbb{R},{x^2} + x \ge 1\)

C: “\(\exists x \in \mathbb{Z},2{x^2} + 3x – 2 = 0\)

D: “\(\exists x \in \mathbb{Z},{x^2} < x\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

+) Phủ định của mệnh đề “\(\forall x \in X,\;P(x)\)” là mệnh đề “\(\exists x \in X,\;\overline {P(x)} \)”

+) Phủ định của mệnh đề “\(\exists x \in X,\;P(x)\)” là mệnh đề “\(\forall x \in X,\;\overline {P(x)} \)”.

Lời giải chi tiết

Phủ định của mệnh đề A là mệnh đề “\(\exists x \in \mathbb{R},{x^2} + 4x + 5 = 0\)

Phủ định của mệnh đề B là mệnh đề “\(\exists x \in \mathbb{R},{x^2} + x < 1\)

Phủ định của mệnh đề C là mệnh đề “\(\forall x \in \mathbb{Z},2{x^2} + 3x – 2 \ne 0\)

Phủ định của mệnh đề D là mệnh đề “\(\forall x \in \mathbb{Z},{x^2} \ge x\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.