Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 5.1 trang 77 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức

Trong các số sau, những số nào là số gần đúng?

Related Articles

a) Cân một túi gạo cho kết quả là 10,2kg

Bạn đang xem: Giải bài 5.1 trang 77 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức

b) Bán kính Trái Đất là 6 371 km.

c) Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời mất 365 ngày.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Các con số thu thập được nhờ đo đạc đều là các số gần đúng.

Lời giải chi tiết

a) Khi cân một túi gạo thì ta kết quả là một số gần đúng vì đây là một cách đo đạc.

b) Ta không biết chính xác bán kính Trái Đất nên 6 371 cũng là số gần đúng.

c) Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời mất 365 ngày cũng là số gần đúng.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 5.1 trang 77 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức

Trong các số sau, những số nào là số gần đúng?

a) Cân một túi gạo cho kết quả là 10,2kg

b) Bán kính Trái Đất là 6 371 km.

c) Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời mất 365 ngày.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Các con số thu thập được nhờ đo đạc đều là các số gần đúng.

Lời giải chi tiết

a) Khi cân một túi gạo thì ta kết quả là một số gần đúng vì đây là một cách đo đạc.

b) Ta không biết chính xác bán kính Trái Đất nên 6 371 cũng là số gần đúng.

c) Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời mất 365 ngày cũng là số gần đúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.