Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 5.18 trang 89 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức

Trong hai mẫu số liệu, mẫu nào có phương sai lớn hơn thì có độ lệch chuẩn lớn hơn, đúng hay sai?

Related Articles

A. Đúng.

Bạn đang xem: Giải bài 5.18 trang 89 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức

B. Sai.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Độ lệch chuẩn bằng căn bậc hai của phương sai.

Lời giải chi tiết

Độ lệch chuẩn bằng căn bậc hai của phương sai.

=> Mẫu nào có phương sai lớn hơn thì có độ lệch chuẩn lớn hơn.

Chọn A.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 5.18 trang 89 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức

Trong hai mẫu số liệu, mẫu nào có phương sai lớn hơn thì có độ lệch chuẩn lớn hơn, đúng hay sai?

A. Đúng.

B. Sai.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Độ lệch chuẩn bằng căn bậc hai của phương sai.

Lời giải chi tiết

Độ lệch chuẩn bằng căn bậc hai của phương sai.

=> Mẫu nào có phương sai lớn hơn thì có độ lệch chuẩn lớn hơn.

Chọn A.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.