Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 5.19 trang 89 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức

Có 25% giá trị của mẫu số liệu nằm giữa \({Q_1}\) và \({Q_3}\) đúng hay sai?

Related Articles

A. Đúng.

Bạn đang xem: Giải bài 5.19 trang 89 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức

B. Sai.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Các tứ phân vị:

Lời giải chi tiết

Có 50% giá trị của mẫu số liệu nằm giữa \({Q_1}\) và \({Q_3}\)

=> chọn B.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 5.19 trang 89 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức

Có 25% giá trị của mẫu số liệu nằm giữa \({Q_1}\) và \({Q_3}\) đúng hay sai?

A. Đúng.

B. Sai.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Các tứ phân vị:

Lời giải chi tiết

Có 50% giá trị của mẫu số liệu nằm giữa \({Q_1}\) và \({Q_3}\)

=> chọn B.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.