Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 5.20 trang 89 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức

Số đặc trưng nào sau đây đo độ phân tán của mẫu số liệu?

Related Articles

A. Số trung bình.

Bạn đang xem: Giải bài 5.20 trang 89 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức

B. Mốt.

C. Trung vị.

D. Độ lệch chuẩn.

Lời giải chi tiết

Độ lệch chuẩn đo độ phân tán của mẫu số liệu

Số trung bình, mốt, trung vị đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 5.20 trang 89 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức

Số đặc trưng nào sau đây đo độ phân tán của mẫu số liệu?

A. Số trung bình.

B. Mốt.

C. Trung vị.

D. Độ lệch chuẩn.

Lời giải chi tiết

Độ lệch chuẩn đo độ phân tán của mẫu số liệu

Số trung bình, mốt, trung vị đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.