Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 5 trang 19 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Dùng kí hiệu để viết mỗi tập hợp sau và biểu diễn mỗi tập hợp đó trên trục số:

Related Articles

a) \(A = \{ x \in \mathbb{R}| – 2 < x <  - 1\} \)

Bạn đang xem: Giải bài 5 trang 19 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

b) \(B = \{ x \in \mathbb{R}| – 3 \le x \le 0\} \)

c) \(C = \{ x \in \mathbb{R}|x \le 1\} \)

d) \(D = \{ x \in \mathbb{R}|x >  – 2\} \)

Lời giải chi tiết

a) Tập hợp A là khoảng (-2;1) và được biểu diễn là:

b) Tập hợp B là đoạn [-3; 0] và được biểu diễn là:

c) Tập hợp B là nửa khoảng \(( – \infty ;1]\) và được biểu diễn là:

d) Tập hợp B là nửa khoảng \((-2; – \infty )\) và được biểu diễn là:

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 5 trang 19 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Dùng kí hiệu để viết mỗi tập hợp sau và biểu diễn mỗi tập hợp đó trên trục số:

a) \(A = \{ x \in \mathbb{R}| – 2 < x <  - 1\} \)

b) \(B = \{ x \in \mathbb{R}| – 3 \le x \le 0\} \)

c) \(C = \{ x \in \mathbb{R}|x \le 1\} \)

d) \(D = \{ x \in \mathbb{R}|x >  – 2\} \)

Lời giải chi tiết

a) Tập hợp A là khoảng (-2;1) và được biểu diễn là:

b) Tập hợp B là đoạn [-3; 0] và được biểu diễn là:

c) Tập hợp B là nửa khoảng \(( – \infty ;1]\) và được biểu diễn là:

d) Tập hợp B là nửa khoảng \((-2; – \infty )\) và được biểu diễn là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.