Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 5 trang 79 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Cho hình bình hành ABCD

Related Articles

a) Chứng minh \(2\left( {A{B^2} + B{C^2}} \right) = A{C^2} + B{D^2}\)

Bạn đang xem: Giải bài 5 trang 79 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

b) Cho \(AB = 4,BC = 5,BD = 7.\) Tính AC.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

a)

Bước 1. Tính góc AC, BD theo AB, BC, cosA dựa vào định lí cosin

Bước 2: Biến đối để suy ra đẳng thức

b) Theo câu a: \(A{C^2} = 2\left( {A{B^2} + B{C^2}} \right) – B{D^2}\), từ đó suy ra AC.

Lời giải chi tiết

a) Áp dụng định lí cosin ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}A{C^2} = A{B^2} + B{C^2} – 2.AB.BC.\cos B\\B{D^2} = A{B^2} + A{D^2} – 2.AB.AD.\cos A\end{array} \right.\)

Mà \(AD = BC;\cos A = \cos ({180^ \circ } – B) =  – \cos B\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}A{C^2} = A{B^2} + B{C^2} + 2.AB.BC.\cos A\\B{D^2} = A{B^2} + B{C^2} – 2.AB.AD.\cos A\end{array} \right.\\ \Rightarrow A{C^2} + B{D^2} = 2\left( {A{B^2} + B{C^2}} \right)\end{array}\)

b)  Theo câu a, ta suy ra: \(A{C^2} = 2\left( {A{B^2} + B{C^2}} \right) – B{D^2}\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow A{C^2} = 2\left( {{4^2} + {5^2}} \right) – {7^2} = 33\\ \Rightarrow AC = \sqrt {33} \end{array}\)

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 5 trang 79 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Cho hình bình hành ABCD

a) Chứng minh \(2\left( {A{B^2} + B{C^2}} \right) = A{C^2} + B{D^2}\)

b) Cho \(AB = 4,BC = 5,BD = 7.\) Tính AC.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

a)

Bước 1. Tính góc AC, BD theo AB, BC, cosA dựa vào định lí cosin

Bước 2: Biến đối để suy ra đẳng thức

b) Theo câu a: \(A{C^2} = 2\left( {A{B^2} + B{C^2}} \right) – B{D^2}\), từ đó suy ra AC.

Lời giải chi tiết

a) Áp dụng định lí cosin ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}A{C^2} = A{B^2} + B{C^2} – 2.AB.BC.\cos B\\B{D^2} = A{B^2} + A{D^2} – 2.AB.AD.\cos A\end{array} \right.\)

Mà \(AD = BC;\cos A = \cos ({180^ \circ } – B) =  – \cos B\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}A{C^2} = A{B^2} + B{C^2} + 2.AB.BC.\cos A\\B{D^2} = A{B^2} + B{C^2} – 2.AB.AD.\cos A\end{array} \right.\\ \Rightarrow A{C^2} + B{D^2} = 2\left( {A{B^2} + B{C^2}} \right)\end{array}\)

b)  Theo câu a, ta suy ra: \(A{C^2} = 2\left( {A{B^2} + B{C^2}} \right) – B{D^2}\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow A{C^2} = 2\left( {{4^2} + {5^2}} \right) – {7^2} = 33\\ \Rightarrow AC = \sqrt {33} \end{array}\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.