Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 6 trang 103 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Cho \(\left| {\overrightarrow a  + \overrightarrow b } \right| = 0\). So sánh độ dài, phương và hướng của hai vectơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \).

Related Articles

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem: Giải bài 6 trang 103 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

\(\left| {\overrightarrow a  + \overrightarrow b } \right| = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow a  + \overrightarrow b  = \overrightarrow 0  \Leftrightarrow \overrightarrow a  =  – \overrightarrow b \)

\(\overrightarrow a  =  – \overrightarrow b \) suy ra hai vectơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) là hai vecto đối nhau nên chúng cùng phương, ngược hướng và có độ dài bằng nhau.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 6 trang 103 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Cho \(\left| {\overrightarrow a  + \overrightarrow b } \right| = 0\). So sánh độ dài, phương và hướng của hai vectơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \).

Lời giải chi tiết

\(\left| {\overrightarrow a  + \overrightarrow b } \right| = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow a  + \overrightarrow b  = \overrightarrow 0  \Leftrightarrow \overrightarrow a  =  – \overrightarrow b \)

\(\overrightarrow a  =  – \overrightarrow b \) suy ra hai vectơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) là hai vecto đối nhau nên chúng cùng phương, ngược hướng và có độ dài bằng nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.