Lớp 12Tài Nguyên

Giải bài 6 trang 91 SGK Giải tích 12

Số nghiệm của phương trình \({2^{2{x^2} – 7x + 5}} = 1\) là:

(A). 0           (B). 1           

Bạn đang xem: Giải bài 6 trang 91 SGK Giải tích 12

(C). 2           (D). 3

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Đưa về cùng cơ số.

Ta có: \({2^{f\left( x \right)}} = {2^{g\left( x \right)}} \Leftrightarrow f\left( x \right) = g\left( x \right).\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,{2^{2{x^2} – 7x + 5}} = 1\\\Leftrightarrow {2^{2{x^2} – 7x + 5}} = {2^0}\\\Leftrightarrow 2{x^2} – 7x + 5 = 0\\\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \dfrac{5}{2}\\x = 1\end{array} \right.\end{array}\).

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm: \(x = \dfrac{5}{2};\,x = 1\).

Chọn (C).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 6 trang 91 SGK Giải tích 12

Số nghiệm của phương trình \({2^{2{x^2} – 7x + 5}} = 1\) là:

(A). 0           (B). 1           

(C). 2           (D). 3

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Đưa về cùng cơ số.

Ta có: \({2^{f\left( x \right)}} = {2^{g\left( x \right)}} \Leftrightarrow f\left( x \right) = g\left( x \right).\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,{2^{2{x^2} – 7x + 5}} = 1\\\Leftrightarrow {2^{2{x^2} – 7x + 5}} = {2^0}\\\Leftrightarrow 2{x^2} – 7x + 5 = 0\\\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \dfrac{5}{2}\\x = 1\end{array} \right.\end{array}\).

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm: \(x = \dfrac{5}{2};\,x = 1\).

Chọn (C).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *