Lớp 3Tài Nguyên

Giải bài 60: So sánh các số trong phạm vi 100 000 (tiết 1) trang 59 vở bài tập Toán 3 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lượng hàng hóa mỗi tàu đang chở bằng số ghi trên tàu. Biết tàu Đại Dương chở hàng hóa nặng nhất và tàu Vươn Khơi chở hàng hóa nặng hơn tàu Khát Vọng…


Câu 1

Đ, S?

Bạn đang xem: Giải bài 60: So sánh các số trong phạm vi 100 000 (tiết 1) trang 59 vở bài tập Toán 3 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Phương pháp giải:

– Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn.

– Nếu hai số có cùng số chữ số thì ta so sánh các cặp chữ số ở cùng một hàng lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

>, <, = ?

Phương pháp giải:

+) Số có ít chữ số hơn thì bé hơn.

+) Các số có cùng số chữ số thì so sánh các cặp chữ số cùng hàng lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Khoanh vào địa điểm ô tô sẽ đi đến và tô màu đường đi của ô tô, biết rằng ô tô sẽ đi theo các ngã rẽ ghi số lớn hơn.

Phương pháp giải:

Tại mỗi ngã rẽ ta so sánh hai số. Chọn đường đi của ô tô theo ngã rẽ ghi số lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

– Ở ngã rẽ đầu tiên: 40 050 > 32 728. Vậy ô tô đi theo đường ghi số 40 050.

– Ở ngã rẽ thứ hai: 90 000 > 88 888. Vậy ô tô đi theo đường ghi số 90 000. Nơi ô tô đến là công viên.

 

Câu 4

Viết tên các tàu vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lượng hàng hóa mà mỗi tàu đang chở bằng số ghi trên thân tàu đó. Biết tàu Đại Dương chở hàng hóa nặng nhất và tàu Vươn Khơi chở hàng hóa nặng hơn tàu Khát Vọng.

 

Phương pháp giải:

Bước 1: So sánh lượng hàng hóa mỗi tàu.

Bước 2: Dựa vào thông tin đề bài đề tìm được tên mỗi con tàu.

Lời giải chi tiết:

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 60: So sánh các số trong phạm vi 100 000 (tiết 1) trang 59 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Lượng hàng hóa mỗi tàu đang chở bằng số ghi trên tàu. Biết tàu Đại Dương chở hàng hóa nặng nhất và tàu Vươn Khơi chở hàng hóa nặng hơn tàu Khát Vọng…


Câu 1

Đ, S?

Phương pháp giải:

– Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn.

– Nếu hai số có cùng số chữ số thì ta so sánh các cặp chữ số ở cùng một hàng lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

>, <, = ?

Phương pháp giải:

+) Số có ít chữ số hơn thì bé hơn.

+) Các số có cùng số chữ số thì so sánh các cặp chữ số cùng hàng lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Khoanh vào địa điểm ô tô sẽ đi đến và tô màu đường đi của ô tô, biết rằng ô tô sẽ đi theo các ngã rẽ ghi số lớn hơn.

Phương pháp giải:

Tại mỗi ngã rẽ ta so sánh hai số. Chọn đường đi của ô tô theo ngã rẽ ghi số lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

– Ở ngã rẽ đầu tiên: 40 050 > 32 728. Vậy ô tô đi theo đường ghi số 40 050.

– Ở ngã rẽ thứ hai: 90 000 > 88 888. Vậy ô tô đi theo đường ghi số 90 000. Nơi ô tô đến là công viên.

 

Câu 4

Viết tên các tàu vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lượng hàng hóa mà mỗi tàu đang chở bằng số ghi trên thân tàu đó. Biết tàu Đại Dương chở hàng hóa nặng nhất và tàu Vươn Khơi chở hàng hóa nặng hơn tàu Khát Vọng.

 

Phương pháp giải:

Bước 1: So sánh lượng hàng hóa mỗi tàu.

Bước 2: Dựa vào thông tin đề bài đề tìm được tên mỗi con tàu.

Lời giải chi tiết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *