Lớp 11Tài Nguyên

Giải bài 7 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Dựa vào đồ thị hàm số \(y = cos x\), tìm các khoảng giá trị của \(x\) để hàm số đó nhận giá trị âm. 

Related Articles

Bạn đang xem: Giải bài 7 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Phương pháp giải – Xem chi tiết

B1: Tìm các khoảng chứa các điểm thuộc đồ thị hàm số \(y=cosx\) và nằm phía dưới trục hoành trong khoảng \([0 ; 2π]\)

B2: Dựa vào chu kì tuần hoàn của đồ thị hàm số \(y=cosx\) suy ra tất cả các khoảng chứa các điểm thuộc đồ thị hàm số và nằm phía dưới trục hoành. 

Lời giải chi tiết

Xét trên đoạn \([0 ; 2π] \), dựa vào đồ thị hàm số \(y = cosx\), để làm hàm số nhận giá trị âm thì: \(x\in \left( {{\pi  \over 2};{{3\pi} \over 2}} \right)\)

Do hàm số \(y=\cos x\) tuần hoàn với chu kì \(2 \pi\) nên tất cả các khoảng mà đồ thị hàm số nằm phía dưới trục hoành là \(x \in \left( {{\pi  \over 2} + k2\pi ;{{3\pi} \over 2} + k2\pi} \right), k \in Z\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 7 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Dựa vào đồ thị hàm số \(y = cos x\), tìm các khoảng giá trị của \(x\) để hàm số đó nhận giá trị âm. 

Phương pháp giải – Xem chi tiết

B1: Tìm các khoảng chứa các điểm thuộc đồ thị hàm số \(y=cosx\) và nằm phía dưới trục hoành trong khoảng \([0 ; 2π]\)

B2: Dựa vào chu kì tuần hoàn của đồ thị hàm số \(y=cosx\) suy ra tất cả các khoảng chứa các điểm thuộc đồ thị hàm số và nằm phía dưới trục hoành. 

Lời giải chi tiết

Xét trên đoạn \([0 ; 2π] \), dựa vào đồ thị hàm số \(y = cosx\), để làm hàm số nhận giá trị âm thì: \(x\in \left( {{\pi  \over 2};{{3\pi} \over 2}} \right)\)

Do hàm số \(y=\cos x\) tuần hoàn với chu kì \(2 \pi\) nên tất cả các khoảng mà đồ thị hàm số nằm phía dưới trục hoành là \(x \in \left( {{\pi  \over 2} + k2\pi ;{{3\pi} \over 2} + k2\pi} \right), k \in Z\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close