Lớp 12Tài Nguyên

Giải bài 7 trang 91 SGK Giải tích 12

Nghiệm của phương trình \({10^{\log9}} = {\rm{ }}8x{\rm{ }} + {\rm{ }}5\) là

(A). \(0\)         (B).  \( \dfrac1 2\)       

Bạn đang xem: Giải bài 7 trang 91 SGK Giải tích 12

(C). \(\dfrac 5  8\)       (D). \(\dfrac 7 4\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng công thức \({a^{{{\log }_a}f\left( x \right)}} = f\left( x \right) > 0\)

Lời giải chi tiết

Vì \({10^{\log9}} = {\rm{ }}9\) nên phương trình đã cho tương đương:

\(9 = 8x + 5\) \( \Leftrightarrow 8x = 4 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{2}\).

Phương trình này có nghiệm là  \(x = \dfrac{1}{2}\)

Chọn đáp án (B).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 7 trang 91 SGK Giải tích 12

Nghiệm của phương trình \({10^{\log9}} = {\rm{ }}8x{\rm{ }} + {\rm{ }}5\) là

(A). \(0\)         (B).  \( \dfrac1 2\)       

(C). \(\dfrac 5  8\)       (D). \(\dfrac 7 4\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng công thức \({a^{{{\log }_a}f\left( x \right)}} = f\left( x \right) > 0\)

Lời giải chi tiết

Vì \({10^{\log9}} = {\rm{ }}9\) nên phương trình đã cho tương đương:

\(9 = 8x + 5\) \( \Leftrightarrow 8x = 4 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{2}\).

Phương trình này có nghiệm là  \(x = \dfrac{1}{2}\)

Chọn đáp án (B).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *