Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 8 trang 57 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Tìm công thức của hàm số bậc hai có đồ thị như Hình 13.

Related Articles

Bạn đang xem: Giải bài 8 trang 57 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Gọi công thức của hàm số bậc hai là \(y = a{x^2} + bx + c\)

Đồ thị hàm số đi qua 3 điểm có tọa độ (-1;0), (4;0), (0;-4)

Lời giải chi tiết

Gọi công thức của hàm số bậc hai là \(y = a{x^2} + bx + c\)

Đồ thị hàm số đi qua 3 điểm có tọa độ (-1;0), (4;0), (0;-4)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}a.{( – 1)^2} + b.( – 1) + c = 0\\a{.4^2} + b.4 + c = 0\\a{.0^2} + b.0 + c =  – 4\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a – b + c = 0\\16a + 4b + c = 0\\c =  – 4\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a – b = 4\\16a + 4b = 4\\c =  – 4\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow a = 1,b =  – 3,c =  – 4.\end{array}\)

Vậy hàm số cần tìm có công thức \(y = {x^2} – 3x – 4\)

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 8 trang 57 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Tìm công thức của hàm số bậc hai có đồ thị như Hình 13.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Gọi công thức của hàm số bậc hai là \(y = a{x^2} + bx + c\)

Đồ thị hàm số đi qua 3 điểm có tọa độ (-1;0), (4;0), (0;-4)

Lời giải chi tiết

Gọi công thức của hàm số bậc hai là \(y = a{x^2} + bx + c\)

Đồ thị hàm số đi qua 3 điểm có tọa độ (-1;0), (4;0), (0;-4)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}a.{( – 1)^2} + b.( – 1) + c = 0\\a{.4^2} + b.4 + c = 0\\a{.0^2} + b.0 + c =  – 4\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a – b + c = 0\\16a + 4b + c = 0\\c =  – 4\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a – b = 4\\16a + 4b = 4\\c =  – 4\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow a = 1,b =  – 3,c =  – 4.\end{array}\)

Vậy hàm số cần tìm có công thức \(y = {x^2} – 3x – 4\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close