Lớp 10Tài Nguyên

Giải bài 8 trang 61 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Giải các phương trình sau:

Related Articles

a) \(\sqrt {x + 2}  = x\)

Bạn đang xem: Giải bài 8 trang 61 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

b) \(\sqrt {2{x^2} + 3x – 2}  = \sqrt {{x^2} + x + 6} \)

c) \(\sqrt {2{x^2} + 3x – 1}  = x + 3\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Phương trình dạng \(\sqrt {f\left( x \right)}  = \sqrt {g\left( x \right)} \)

Bước 1: Bình phương hai vế và đưa về phương trình bậc hai một ẩn.

Bước 2: Thay các giá trị tìm được vào bất phương trình \(g\left( x \right) \ge 0\). Nghiệm nào thỏa mãn thì giữ lại, không thỏa mãn thì loại.

Bước 3: Kết luận nghiệm

Phương trình có dạng \(\sqrt {f\left( x \right)}  = g\left( x \right)\left( {II} \right)\)

Bước 1. Giải bất phương trình \(g\left( x \right) \ge 0\) để tìm tập nghiệm của bất phương trình đó.

Bước 2. Bình phương hai vế của phương trình rồi tìm tập nghiệm.

Bước 3. Trong những nghiệm của phương trình ở bước 2, ta chỉ giữ lại những nghiệm thuộc tập nghiệm của bất phương trình \(g\left( x \right) \ge 0\). Tập nghiệm giữ lại đó chính là tập nghiệm của phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết

a) \(\sqrt {x + 2}  = x\)

Điều kiện: \(x \ge 0\)

Bình phương 2 vế của phương trình ta được:

\(x + 2 = {x^2} \Leftrightarrow {x^2} – x – 2 = 0\)\( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x =  – 1\\x = 2\end{array} \right.\)

b) \(\sqrt {2{x^2} + 3x – 2}  = \sqrt {{x^2} + x + 6} \)

Bình phương 2 vế của phương trình ta được:

\(\begin{array}{l}2{x^2} + 3x – 2 = {x^2} + x + 6\\ \Leftrightarrow {x^2} + 2x – 8 = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 2\\x =  – 4\end{array} \right.\end{array}\)

Thay vào bất phương trình \(2{x^2} + 3x – 2 \ge 0\) ta thấy cả 2 nghiệm đều thỏa mãn.

Vậy tập nghiệm là \(S = \left\{ { – 4;2} \right\}\)

c) \(\sqrt {2{x^2} + 3x – 1}  = x + 3\)

Điều kiện: \(x + 3 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge  – 3\)

Bình phương 2 vế của phương trình ta được:

\(\begin{array}{l}2{x^2} + 3x – 1 = {\left( {x + 3} \right)^2}\\ \Leftrightarrow {x^2} – 3x – 10 = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x =  – 2\left( {tm} \right)\\x = 5\left( {tm} \right)\end{array} \right.\end{array}\)

Vậy tập nghiệm là \(S = \left\{ { – 2;5} \right\}\)

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải bài 8 trang 61 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Giải các phương trình sau:

a) \(\sqrt {x + 2}  = x\)

b) \(\sqrt {2{x^2} + 3x – 2}  = \sqrt {{x^2} + x + 6} \)

c) \(\sqrt {2{x^2} + 3x – 1}  = x + 3\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Phương trình dạng \(\sqrt {f\left( x \right)}  = \sqrt {g\left( x \right)} \)

Bước 1: Bình phương hai vế và đưa về phương trình bậc hai một ẩn.

Bước 2: Thay các giá trị tìm được vào bất phương trình \(g\left( x \right) \ge 0\). Nghiệm nào thỏa mãn thì giữ lại, không thỏa mãn thì loại.

Bước 3: Kết luận nghiệm

Phương trình có dạng \(\sqrt {f\left( x \right)}  = g\left( x \right)\left( {II} \right)\)

Bước 1. Giải bất phương trình \(g\left( x \right) \ge 0\) để tìm tập nghiệm của bất phương trình đó.

Bước 2. Bình phương hai vế của phương trình rồi tìm tập nghiệm.

Bước 3. Trong những nghiệm của phương trình ở bước 2, ta chỉ giữ lại những nghiệm thuộc tập nghiệm của bất phương trình \(g\left( x \right) \ge 0\). Tập nghiệm giữ lại đó chính là tập nghiệm của phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết

a) \(\sqrt {x + 2}  = x\)

Điều kiện: \(x \ge 0\)

Bình phương 2 vế của phương trình ta được:

\(x + 2 = {x^2} \Leftrightarrow {x^2} – x – 2 = 0\)\( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x =  – 1\\x = 2\end{array} \right.\)

b) \(\sqrt {2{x^2} + 3x – 2}  = \sqrt {{x^2} + x + 6} \)

Bình phương 2 vế của phương trình ta được:

\(\begin{array}{l}2{x^2} + 3x – 2 = {x^2} + x + 6\\ \Leftrightarrow {x^2} + 2x – 8 = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 2\\x =  – 4\end{array} \right.\end{array}\)

Thay vào bất phương trình \(2{x^2} + 3x – 2 \ge 0\) ta thấy cả 2 nghiệm đều thỏa mãn.

Vậy tập nghiệm là \(S = \left\{ { – 4;2} \right\}\)

c) \(\sqrt {2{x^2} + 3x – 1}  = x + 3\)

Điều kiện: \(x + 3 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge  – 3\)

Bình phương 2 vế của phương trình ta được:

\(\begin{array}{l}2{x^2} + 3x – 1 = {\left( {x + 3} \right)^2}\\ \Leftrightarrow {x^2} – 3x – 10 = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x =  – 2\left( {tm} \right)\\x = 5\left( {tm} \right)\end{array} \right.\end{array}\)

Vậy tập nghiệm là \(S = \left\{ { – 2;5} \right\}\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close