Lớp 10Tài Nguyên

Giải câu hỏi khởi động trang 5 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Related Articles

Trong hai phát biểu trên, phát biểu nào là mệnh đề toán học?

Bạn đang xem: Giải câu hỏi khởi động trang 5 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Lời giải chi tiết

Mệnh đề “Số 15 chia hết cho 5” là một mệnh đề toán học.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải câu hỏi khởi động trang 5 SGK Toán 10 tập 1 - Cánh diều

Trong hai phát biểu trên, phát biểu nào là mệnh đề toán học?

Lời giải chi tiết

Mệnh đề “Số 15 chia hết cho 5” là một mệnh đề toán học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.