Lớp 10Tài Nguyên

Giải câu hỏi mở đầu trang 12 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Câu lạc bộ Lịch sử có 12 thành viên (không có hai bạn nào trùng tên), tổ chức hai chuyên đề trên một phần mềm họp trực tuyến. Tên các thành viên tham gia mỗi chuyên đề được hiển thị trên màn hình.

Related Articles

Hỏi: Có bao nhiêu thành viên vắng mặt trong cả hai chuyên đề?

Bạn đang xem: Giải câu hỏi mở đầu trang 12 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Lập bảng liệt kê các thành viên và chuyên đề. Đánh dấu x nếu thành viên đó có tham gia.

Lời giải chi tiết

Ta có bảng sau:

Dễ thấy: Có 10 bạn tham gia (1 chuyên đề hoặc cả hai)

Vậy có 2 thành viên vắng mặt trong cả hai chuyên đề.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải câu hỏi mở đầu trang 12 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Câu lạc bộ Lịch sử có 12 thành viên (không có hai bạn nào trùng tên), tổ chức hai chuyên đề trên một phần mềm họp trực tuyến. Tên các thành viên tham gia mỗi chuyên đề được hiển thị trên màn hình.

Hỏi: Có bao nhiêu thành viên vắng mặt trong cả hai chuyên đề?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Lập bảng liệt kê các thành viên và chuyên đề. Đánh dấu x nếu thành viên đó có tham gia.

Lời giải chi tiết

Ta có bảng sau:

Dễ thấy: Có 10 bạn tham gia (1 chuyên đề hoặc cả hai)

Vậy có 2 thành viên vắng mặt trong cả hai chuyên đề.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.