Lớp 10Tài Nguyên

Giải câu hỏi mở đầu trang 22 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, một rạp chiếu phim phục vụ các khán giả một bộ phim hoạt hình. Vé được bán ra có hai loại:

Related Articles

Loại 1 (dành cho trẻ từ 6-13 tuổi): 50 000 đồng/vé

Bạn đang xem: Giải câu hỏi mở đầu trang 22 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Loại 2 (dành cho người trên 13 tuổi): 100 000 đồng/vé.

Người ta tính toán rằng, để không phải bù lỗ thì số tiền về thu được ở rạp chiếu phim này phải đạt tối thiểu 20 triệu đồng.

Hỏi số lượng vé bán được trong những trường hợp nào thì rạp chiếu phim phải bù lỗ?

Lời giải chi tiết

Gọi x là số vé loại 1 bán được và y là số vé loại 2 bán được. \((x,y \in \mathbb N)\)

Số tiền bán vé thu được là: \(50000x + 100000y\) (đồng)

Rạp chiếu phim phải bù lỗ nếu: \(50000x + 100000y < 20 000 000\)

\(\Leftrightarrow x + 2y < 400\)

Vậy rạp chiếu phim phải bù lỗ nếu số vé mỗi loại thỏa mãn biểu thức \(x + 2y < 400\).

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải câu hỏi mở đầu trang 22 SGK Toán 10 tập 1 - Kết nối tri thức

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, một rạp chiếu phim phục vụ các khán giả một bộ phim hoạt hình. Vé được bán ra có hai loại:

Loại 1 (dành cho trẻ từ 6-13 tuổi): 50 000 đồng/vé

Loại 2 (dành cho người trên 13 tuổi): 100 000 đồng/vé.

Người ta tính toán rằng, để không phải bù lỗ thì số tiền về thu được ở rạp chiếu phim này phải đạt tối thiểu 20 triệu đồng.

Hỏi số lượng vé bán được trong những trường hợp nào thì rạp chiếu phim phải bù lỗ?

Lời giải chi tiết

Gọi x là số vé loại 1 bán được và y là số vé loại 2 bán được. \((x,y \in \mathbb N)\)

Số tiền bán vé thu được là: \(50000x + 100000y\) (đồng)

Rạp chiếu phim phải bù lỗ nếu: \(50000x + 100000y < 20 000 000\)

\(\Leftrightarrow x + 2y < 400\)

Vậy rạp chiếu phim phải bù lỗ nếu số vé mỗi loại thỏa mãn biểu thức \(x + 2y < 400\).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.