Lớp 10Tài Nguyên

Giải câu hỏi mở đầu trang 33 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Bạn đã biết tỉ số lượng giác của một góc nhọn. Đối với góc tù thì sao?

Related Articles

Bạn đang xem: Giải câu hỏi mở đầu trang 33 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Lời giải chi tiết

Góc \(\alpha \) cho trước,\({0^o} < \alpha  < {180^o}\).

Trên nửa đường tròn đơn vị, vẽ điểm \(M({x_o};{y_o})\) sao cho \(\widehat {xOM} = \alpha .\)

Khi đó:

\(\begin{array}{l}\sin \alpha  = {y_o};\\\cos \alpha  = {x_o};\\\tan \alpha  = \frac{{{x_o}}}{{{y_o}}}\;\;({y_o} \ne 0);\\\cot \alpha  = \frac{{{y_o}}}{{{x_o}}}\;\;({x_o} \ne 0).\end{array}\)

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải câu hỏi mở đầu trang 33 SGK Toán 10 tập 1 - Kết nối tri thức

Bạn đã biết tỉ số lượng giác của một góc nhọn. Đối với góc tù thì sao?

Lời giải chi tiết

Góc \(\alpha \) cho trước,\({0^o} < \alpha  < {180^o}\).

Trên nửa đường tròn đơn vị, vẽ điểm \(M({x_o};{y_o})\) sao cho \(\widehat {xOM} = \alpha .\)

Khi đó:

\(\begin{array}{l}\sin \alpha  = {y_o};\\\cos \alpha  = {x_o};\\\tan \alpha  = \frac{{{x_o}}}{{{y_o}}}\;\;({y_o} \ne 0);\\\cot \alpha  = \frac{{{y_o}}}{{{x_o}}}\;\;({x_o} \ne 0).\end{array}\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.