Lớp 10Tài Nguyên

Giải câu hỏi mở đầu trang 46 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Nhiệt độ và gió là hai yếu tố luôn cùng được đề cập trong các bản tin dự báo thời tiết. Tuy nhiên, nhiệt độ là đại lượng chỉ có độ lớn, còn gió có cả hướng và độ lớn. Với một đơn vị đo, ta có thể dùng số để biểu diễn nhiệt độ. Đối với các đại lượng gồm hướng và độ lớn như vận tốc gió thì sao? Ta có dùng đối tương toán học nào để biểu diễn chúng?

Related Articles

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem: Giải câu hỏi mở đầu trang 46 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Ta có thể dùng vectơ để biểu diễn vận tốc gió.

Trong đó: hướng của vecto là hướng gió, độ dài vecto biểu thị độ lớn của vận tốc gió.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải câu hỏi mở đầu trang 46 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Nhiệt độ và gió là hai yếu tố luôn cùng được đề cập trong các bản tin dự báo thời tiết. Tuy nhiên, nhiệt độ là đại lượng chỉ có độ lớn, còn gió có cả hướng và độ lớn. Với một đơn vị đo, ta có thể dùng số để biểu diễn nhiệt độ. Đối với các đại lượng gồm hướng và độ lớn như vận tốc gió thì sao? Ta có dùng đối tương toán học nào để biểu diễn chúng?

Lời giải chi tiết

Ta có thể dùng vectơ để biểu diễn vận tốc gió.

Trong đó: hướng của vecto là hướng gió, độ dài vecto biểu thị độ lớn của vận tốc gió.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.