Lớp 10Tài Nguyên

Giải mục 3 trang 87 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Luyện tập 4 trang 87 SGK 10

Related Articles

Một mẫu số liệu có tử phân vị thứ nhất là 56 và tứ phân vị thứ ba là 84. Hãy kiểm tra xem trong hai giá trị 10 và 100 giá trị nào được xem là giá trị bất thường.

Bạn đang xem: Giải mục 3 trang 87 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Tìm \({Q_1} – 1,5.{\Delta _Q}\) và \({Q_3} + 1,5{\Delta _Q}\)

\({\Delta _Q} = {Q_3} – {Q_1}\)

– So sánh 10 và 100 với hai giá trị vừa tìm được.

– Các giá trị lớn hơn \({Q_3} + 1,5.{\Delta _Q}\) hoặc bé hơn \({Q_1} – 1,5{\Delta _Q}\) được xem là giá trị bất thường.

Lời giải chi tiết

Ta có \({Q_1} = 56;{Q_3} = 84\)

\({\Delta _Q} = {Q_3} – {Q_1} = 84 – 56 = 28\)

\({Q_1} – 1,5{\Delta _Q} = 56 – 1,5.28 = 14\)

\({Q_3} + 1,5.{\Delta _Q} = 84 – 1,5.28 = 126\)

Ta thấy 10<14 nên 10 là giá trị bất thường

14<100<128 nên 100 không là giá trị bất thường.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải mục 3 trang 87 SGK Toán 10 tập 1 - Kết nối tri thức

Luyện tập 4 trang 87 SGK 10

Một mẫu số liệu có tử phân vị thứ nhất là 56 và tứ phân vị thứ ba là 84. Hãy kiểm tra xem trong hai giá trị 10 và 100 giá trị nào được xem là giá trị bất thường.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Tìm \({Q_1} – 1,5.{\Delta _Q}\) và \({Q_3} + 1,5{\Delta _Q}\)

\({\Delta _Q} = {Q_3} – {Q_1}\)

– So sánh 10 và 100 với hai giá trị vừa tìm được.

– Các giá trị lớn hơn \({Q_3} + 1,5.{\Delta _Q}\) hoặc bé hơn \({Q_1} – 1,5{\Delta _Q}\) được xem là giá trị bất thường.

Lời giải chi tiết

Ta có \({Q_1} = 56;{Q_3} = 84\)

\({\Delta _Q} = {Q_3} – {Q_1} = 84 – 56 = 28\)

\({Q_1} – 1,5{\Delta _Q} = 56 – 1,5.28 = 14\)

\({Q_3} + 1,5.{\Delta _Q} = 84 – 1,5.28 = 126\)

Ta thấy 10<14 nên 10 là giá trị bất thường

14<100<128 nên 100 không là giá trị bất thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.