Lớp 10Tài Nguyên

Giải mục II trang 95, 96 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Luyện tập – vận dụng 3 trang 96 SGK Toán 10 – Cánh Diều

Related Articles

Chứng minh rằng với hai vecto bất kì \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b \), ta có:

Bạn đang xem: Giải mục II trang 95, 96 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

\(\begin{array}{l}{(\overrightarrow a  + \overrightarrow b )^2} = {\overrightarrow a ^2} + 2\overrightarrow a .\overrightarrow b  + {\overrightarrow b ^2}\\{(\overrightarrow a  – \overrightarrow b )^2} = {\overrightarrow a ^2} – 2\overrightarrow a .\overrightarrow b  + {\overrightarrow b ^2}\\(\overrightarrow a  – \overrightarrow b )(\overrightarrow a  + \overrightarrow b ) = {\overrightarrow a ^2} – {\overrightarrow b ^2}\end{array}\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Áp dụng các tính chất

\(\overrightarrow a .\overrightarrow b  = \overrightarrow b .\overrightarrow a \) (tính chất giao hoán)

\(\overrightarrow c .\left( {\overrightarrow a  + \overrightarrow b } \right) = \overrightarrow c .\overrightarrow a  + \overrightarrow c .\overrightarrow b \) (tính chất kết hợp)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}{ + \, (\overrightarrow a  + \overrightarrow b )^2} = (\overrightarrow a  + \overrightarrow b )(\overrightarrow a  + \overrightarrow b )\\ = \overrightarrow a .(\overrightarrow a  + \overrightarrow b ) + \overrightarrow b .(\overrightarrow a  + \overrightarrow b ) \\= {\overrightarrow a ^2} + \overrightarrow a .\overrightarrow b  + \overrightarrow b .\overrightarrow a  + {\overrightarrow b ^2} \\= {\overrightarrow a ^2} + 2\overrightarrow a .\overrightarrow b  + {\overrightarrow b ^2}.\\  + \, {(\overrightarrow a  – \overrightarrow b )^2} =(\overrightarrow a  – \overrightarrow b )(\overrightarrow a  – \overrightarrow b )\\ = \overrightarrow a .(\overrightarrow a  – \overrightarrow b ) – \overrightarrow b .(\overrightarrow a  – \overrightarrow b ) \\= {\overrightarrow a ^2} – \overrightarrow a .\overrightarrow b  – \overrightarrow b .\overrightarrow a  + {\overrightarrow b ^2} \\= {\overrightarrow a ^2} – 2\overrightarrow a .\overrightarrow b  + {\overrightarrow b ^2}. \\ + \, (\overrightarrow a  – \overrightarrow b )(\overrightarrow a  + \overrightarrow b ) \\= \overrightarrow a .(\overrightarrow a  – \overrightarrow b ) + \overrightarrow b .(\overrightarrow a  – \overrightarrow b ) \\= {\overrightarrow a ^2} – \overrightarrow a .\overrightarrow b  + \overrightarrow b .\overrightarrow a  – {\overrightarrow b ^2} \\= {\overrightarrow a ^2} – {\overrightarrow b ^2}.\end{array}\)

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải mục II trang 95, 96 SGK Toán 10 tập 1 - Cánh diều

Luyện tập – vận dụng 3 trang 96 SGK Toán 10 – Cánh Diều

Chứng minh rằng với hai vecto bất kì \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b \), ta có:

\(\begin{array}{l}{(\overrightarrow a  + \overrightarrow b )^2} = {\overrightarrow a ^2} + 2\overrightarrow a .\overrightarrow b  + {\overrightarrow b ^2}\\{(\overrightarrow a  – \overrightarrow b )^2} = {\overrightarrow a ^2} – 2\overrightarrow a .\overrightarrow b  + {\overrightarrow b ^2}\\(\overrightarrow a  – \overrightarrow b )(\overrightarrow a  + \overrightarrow b ) = {\overrightarrow a ^2} – {\overrightarrow b ^2}\end{array}\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Áp dụng các tính chất

\(\overrightarrow a .\overrightarrow b  = \overrightarrow b .\overrightarrow a \) (tính chất giao hoán)

\(\overrightarrow c .\left( {\overrightarrow a  + \overrightarrow b } \right) = \overrightarrow c .\overrightarrow a  + \overrightarrow c .\overrightarrow b \) (tính chất kết hợp)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}{ + \, (\overrightarrow a  + \overrightarrow b )^2} = (\overrightarrow a  + \overrightarrow b )(\overrightarrow a  + \overrightarrow b )\\ = \overrightarrow a .(\overrightarrow a  + \overrightarrow b ) + \overrightarrow b .(\overrightarrow a  + \overrightarrow b ) \\= {\overrightarrow a ^2} + \overrightarrow a .\overrightarrow b  + \overrightarrow b .\overrightarrow a  + {\overrightarrow b ^2} \\= {\overrightarrow a ^2} + 2\overrightarrow a .\overrightarrow b  + {\overrightarrow b ^2}.\\  + \, {(\overrightarrow a  – \overrightarrow b )^2} =(\overrightarrow a  – \overrightarrow b )(\overrightarrow a  – \overrightarrow b )\\ = \overrightarrow a .(\overrightarrow a  – \overrightarrow b ) – \overrightarrow b .(\overrightarrow a  – \overrightarrow b ) \\= {\overrightarrow a ^2} – \overrightarrow a .\overrightarrow b  – \overrightarrow b .\overrightarrow a  + {\overrightarrow b ^2} \\= {\overrightarrow a ^2} – 2\overrightarrow a .\overrightarrow b  + {\overrightarrow b ^2}. \\ + \, (\overrightarrow a  – \overrightarrow b )(\overrightarrow a  + \overrightarrow b ) \\= \overrightarrow a .(\overrightarrow a  – \overrightarrow b ) + \overrightarrow b .(\overrightarrow a  – \overrightarrow b ) \\= {\overrightarrow a ^2} – \overrightarrow a .\overrightarrow b  + \overrightarrow b .\overrightarrow a  – {\overrightarrow b ^2} \\= {\overrightarrow a ^2} – {\overrightarrow b ^2}.\end{array}\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.