Lớp 10Tài Nguyên

Giải mục III trang 14 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Hoạt động 6 trang 7 Sách giáo khoa Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Related Articles

Lớp trưởng lập hai danh sách các bạn đăng kí tham gia câu lạc bộ thể thao như sau (biết trong lớp không có hai bạn nào cùng tên):

Bạn đang xem: Giải mục III trang 14 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều

–  Bóng đá gồm: An, Bình, Chung, Dũng, Minh, Nam, Phương.

–  Bóng rổ gồm: An, Chung, Khang, Phong, Quang, Tuấn.

Hãy liệt kê danh sách các bạn đăng kí tham gia cả hai câu lạc bộ.

Lời giải chi tiết

Danh sách các bạn đăng kí tham gia cả hai câu lạc bộ là: An, Chung.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải mục III trang 14 SGK Toán 10 tập 1 - Cánh diều

Hoạt động 6 trang 7 Sách giáo khoa Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Lớp trưởng lập hai danh sách các bạn đăng kí tham gia câu lạc bộ thể thao như sau (biết trong lớp không có hai bạn nào cùng tên):

–  Bóng đá gồm: An, Bình, Chung, Dũng, Minh, Nam, Phương.

–  Bóng rổ gồm: An, Chung, Khang, Phong, Quang, Tuấn.

Hãy liệt kê danh sách các bạn đăng kí tham gia cả hai câu lạc bộ.

Lời giải chi tiết

Danh sách các bạn đăng kí tham gia cả hai câu lạc bộ là: An, Chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.