Lớp 4Tài Nguyên

Giải vở bài tập toán 4 bài 171 : Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 110, 111 VBT toán 4 bài 171 : Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tìm a và b rồi viết vào ô trống :

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán 4 bài 171 : Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Phương pháp giải:

1. Biểu diễn số bé và số lớn bởi một số phần bằng nhau dựa vào tỉ số của hai số.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau và tìm giá trị của 1 phần.

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm \(x\) và \(y\) rồi viết vào ô trống :

Phương pháp giải:

1. Dựa vào tỉ số của hai số để biểu diễn số lớn và số bé bằng một số phần bằng nhau.

2. Tìm hiệu số phần bằng nhau và tìm giá trị của một phần.

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy số bé cộng với hiệu của hai số …).

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Đoàn vận động viên có 370 người, trong đó số nữ bằng \(\displaystyle {2 \over 3}\) số nam. Hỏi đoàn đó có bao nhiêu vận động viên nam, có bao nhiêu vận động viên nữ?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần bằng nhau và tìm giá trị của 1 phần 

3. Tìm số bé bằng cách lấy giá trị một phần nhân với số phần.

4. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ : 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

3 + 2 = 5 (phần)

Số vận động viên nam là :

370 : 5 × 3 = 222 (người)

Số vận động viên nữ là:

370 – 222 = 148 (người)

  Đáp số: Nam : 222 vận động viên ;

             Nữ : 148 vận động viên.

Bài 4

Tỉ số của hai số 3 : 7. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số bé tăng 76 đơn vị thì được số lớn.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm hiệu số phần bằng nhau và tìm giá trị của 1 phần.

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy số bé cộng với hiệu của hai số …).

Lời giải chi tiết:

Vì số bé tăng 76 đơn vị thì được số lớn nên số lớn hơn số bé 76 đơn vị.

Ta có sơ đồ : 

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :

7 – 3 = 4 (phần)

Số lớn là :

76 : 4 × 7 = 133

Số bé là :

133 – 76 = 57

       Đáp số: Số bé : 57 ;

                   Số lớn : 133.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Giải vở bài tập toán 4 bài 171 : Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 110, 111 VBT toán 4 bài 171 : Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tìm a và b rồi viết vào ô trống :

Phương pháp giải:

1. Biểu diễn số bé và số lớn bởi một số phần bằng nhau dựa vào tỉ số của hai số.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau và tìm giá trị của 1 phần.

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm \(x\) và \(y\) rồi viết vào ô trống :

Phương pháp giải:

1. Dựa vào tỉ số của hai số để biểu diễn số lớn và số bé bằng một số phần bằng nhau.

2. Tìm hiệu số phần bằng nhau và tìm giá trị của một phần.

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy số bé cộng với hiệu của hai số …).

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Đoàn vận động viên có 370 người, trong đó số nữ bằng \(\displaystyle {2 \over 3}\) số nam. Hỏi đoàn đó có bao nhiêu vận động viên nam, có bao nhiêu vận động viên nữ?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần bằng nhau và tìm giá trị của 1 phần 

3. Tìm số bé bằng cách lấy giá trị một phần nhân với số phần.

4. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ : 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

3 + 2 = 5 (phần)

Số vận động viên nam là :

370 : 5 × 3 = 222 (người)

Số vận động viên nữ là:

370 – 222 = 148 (người)

  Đáp số: Nam : 222 vận động viên ;

             Nữ : 148 vận động viên.

Bài 4

Tỉ số của hai số 3 : 7. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số bé tăng 76 đơn vị thì được số lớn.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm hiệu số phần bằng nhau và tìm giá trị của 1 phần.

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy số bé cộng với hiệu của hai số …).

Lời giải chi tiết:

Vì số bé tăng 76 đơn vị thì được số lớn nên số lớn hơn số bé 76 đơn vị.

Ta có sơ đồ : 

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :

7 – 3 = 4 (phần)

Số lớn là :

76 : 4 × 7 = 133

Số bé là :

133 – 76 = 57

       Đáp số: Số bé : 57 ;

                   Số lớn : 133.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close