Lớp 10Tài Nguyên

Lý thuyết Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai – SGK Toán 10 Cánh diều

Phương pháp giải hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai


Related Articles

I. Giải phương trình \(\sqrt {f(x)}  = \sqrt {g(x)} \)

Bước 1: Bình phương hai vế, giải phương trình thu được.

Bước 2: Thử lại nghiệm, đối chiếu ĐKXĐ.

Bạn đang xem: Lý thuyết Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai – SGK Toán 10 Cánh diều

Bước 3: Kết luận nghiệm.

 

II. Giải phương trình \(\sqrt {f(x)}  = g(x)\)

\(\sqrt {f(x)}  = g(x) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}f(x) = {\left[ {g(x)} \right]^2}\\g(x) \ge 0\end{array} \right.\)

Bước 1: Giải BPT .

Bước 2: Bình phương hai vế, giải phương trình \(f(x) = {\left[ {g(x)} \right]^2}\) (*)

Bước 3: Kết luận nghiệm (chỉ lấy nghiệm của (*) thỏa mãn \(g(x) \ge 0\)).

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Lý thuyết Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai - SGK Toán 10 Cánh diều

Phương pháp giải hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai


I. Giải phương trình \(\sqrt {f(x)}  = \sqrt {g(x)} \)

Bước 1: Bình phương hai vế, giải phương trình thu được.

Bước 2: Thử lại nghiệm, đối chiếu ĐKXĐ.

Bước 3: Kết luận nghiệm.

 

II. Giải phương trình \(\sqrt {f(x)}  = g(x)\)

\(\sqrt {f(x)}  = g(x) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}f(x) = {\left[ {g(x)} \right]^2}\\g(x) \ge 0\end{array} \right.\)

Bước 1: Giải BPT .

Bước 2: Bình phương hai vế, giải phương trình \(f(x) = {\left[ {g(x)} \right]^2}\) (*)

Bước 3: Kết luận nghiệm (chỉ lấy nghiệm của (*) thỏa mãn \(g(x) \ge 0\)).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.