Tổng hợp

Phương pháp Random Data là gì?

Phương pháp Random Data, đôi khi được gọi là Random Number, là phương pháp Data Sanitization dựa trên phần mềm, được sử dụng trong một số chương trình file shredder và hủy dữ liệu để ghi đè thông tin hiện có trên ổ cứng hoặc các thiết bị lưu trữ khác.

Xóa ổ cứng bằng phương pháp Random Data sẽ ngăn tất cả các biện pháp khôi phục file dựa trên phần mềm không tìm được thông tin trên ổ, và cũng có thể ngăn hầu hết những phương pháp khôi phục dựa trên phần cứng trích xuất thông tin.

Hãy tiếp tục đọc bài viết sau để tìm hiểu về cách thức hoạt động của phương pháp Random Data và một vài ví dụ về các chương trình hỗ trợ phương pháp Data Sanitization.

Bạn đang xem: Phương pháp Random Data là gì?

Phương pháp Random Data hoạt động như thế nào?

Một số phương pháp Data Sanitization ghi đè lên dữ liệu hiện có bằng số 0 hoặc số 1, như Secure Erase hoặc Write Zero. Những phương pháp khác bao gồm cả số 0 và số 1, nhưng cũng có các ký tự ngẫu nhiên, như phương pháp Schneier, NCSC-TG-025 và AFSSI-5020. Tuy nhiên, phương pháp Random Data, như tên gọi của nó cho thấy, chỉ sử dụng các ký tự ngẫu nhiên.

Một số phương pháp Data Sanitization ghi đè lên dữ liệu hiện có bằng số 0 hoặc số 1, như Secure Erase hoặc Write Zero

Phương pháp Random Data này được thực hiện theo nhiều cách khác nhau:

  • Ghi đè một ký tự ngẫu nhiên 1 – ? lần lần

Mẹo: Phương pháp Data Sanitization NZSIT 402 rất giống với Random Data. Nó cũng ghi các ký tự ngẫu nhiên nhưng bao gồm bước xác minh ở cuối quá trình ghi đè.

Hầu hết các công cụ hủy dữ liệu cung cấp Random Data sử dụng nó như một phương thức DIY, cho phép người dùng tùy chỉnh số lần ghi đè. Do đó, bạn có thể thấy phương thức xóa dữ liệu này chạy ít nhất là 2 lần hoặc nhiều nhất là 20 hoặc 30 lần trở lên. Bạn cũng có tùy chọn xác minh sau mỗi lần hoặc chỉ lần ghi đè cuối cùng.

Khi một chương trình chạy xác minh sau khi ghi đè, điều đó có nghĩa là nó kiểm chứng rằng dữ liệu thực sự đã được ghi đè, trong trường hợp của phương thức này, là bằng các ký tự ngẫu nhiên. Nếu việc xác minh thất bại, chương trình sử dụng phương pháp Random Data sẽ nhắc bạn chạy lại tác vụ hoặc nó sẽ tự động ghi đè lại dữ liệu.

Lưu ý: Một số chương trình hủy dữ liệu và file shredder cho phép bạn tùy chỉnh không chỉ số lượng lần ghi đè mà cả các ký tự được sử dụng nữa. Ví dụ, bạn có thể chọn phương thức Random Data, nhưng sau đó được cung cấp tùy chọn để ghi đè bằng số 0.

Tuy nhiên, mặc dù chương trình có thể cho phép bạn tùy chỉnh phương pháp Data Sanitization, nhưng mọi thứ đi quá xa so với những gì được giải thích ở trên sẽ dẫn đến một phương pháp không còn là Random Data nữa.

Các chương trình hỗ trợ Random Data

Rất nhiều công cụ hủy dữ liệu và file shredder hỗ trợ phương pháp Random Data. Một số chương trình cho phép bạn xóa toàn bộ ổ cứng bằng phương pháp Random Data bao gồm DBAN, Macrorit Disk Partition Wiper, Eraser và Disk Wipe. Một tùy chọn khác là CBL Data Shredder, nhưng bạn phải tự tạo mẫu vì phương thức Random Data không được bao gồm theo mặc định.

Các chương trình hỗ trợ Random Data

Chương trình file shredder cho phép bạn xóa các file và thư mục cụ thể nhưng không xóa toàn bộ thiết bị lưu trữ cùng một lúc. Freeraser, WipeFile, Secure Eraser, TweakNow SecureDelete và Free File Shredder là một vài ví dụ về file shredder hỗ trợ phương pháp Random Data.

Hầu hết các chương trình hủy dữ liệu đều hỗ trợ nhiều phương pháp Data Sanitization khác nhau, ngoài Random Data. Ví dụ, bạn có thể mở bất kỳ chương trình nào ở trên và chọn sử dụng một phương pháp Data Sanitization khác nếu sau đó bạn quyết định thử một tùy chọn khác.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tổng hợp

Xem thêm Phương pháp Random Data là gì?

Phương pháp Random Data, đôi khi được gọi là Random Number, là phương pháp Data Sanitization dựa trên phần mềm, được sử dụng trong một số chương trình file shredder và hủy dữ liệu để ghi đè thông tin hiện có trên ổ cứng hoặc các thiết bị lưu trữ khác.

Xóa ổ cứng bằng phương pháp Random Data sẽ ngăn tất cả các biện pháp khôi phục file dựa trên phần mềm không tìm được thông tin trên ổ, và cũng có thể ngăn hầu hết những phương pháp khôi phục dựa trên phần cứng trích xuất thông tin.

Hãy tiếp tục đọc bài viết sau để tìm hiểu về cách thức hoạt động của phương pháp Random Data và một vài ví dụ về các chương trình hỗ trợ phương pháp Data Sanitization.

Phương pháp Random Data hoạt động như thế nào?

Một số phương pháp Data Sanitization ghi đè lên dữ liệu hiện có bằng số 0 hoặc số 1, như Secure Erase hoặc Write Zero. Những phương pháp khác bao gồm cả số 0 và số 1, nhưng cũng có các ký tự ngẫu nhiên, như phương pháp Schneier, NCSC-TG-025 và AFSSI-5020. Tuy nhiên, phương pháp Random Data, như tên gọi của nó cho thấy, chỉ sử dụng các ký tự ngẫu nhiên.

Một số phương pháp Data Sanitization ghi đè lên dữ liệu hiện có bằng số 0 hoặc số 1, như Secure Erase hoặc Write Zero

Phương pháp Random Data này được thực hiện theo nhiều cách khác nhau:

  • Ghi đè một ký tự ngẫu nhiên 1 – ? lần lần

Mẹo: Phương pháp Data Sanitization NZSIT 402 rất giống với Random Data. Nó cũng ghi các ký tự ngẫu nhiên nhưng bao gồm bước xác minh ở cuối quá trình ghi đè.

Hầu hết các công cụ hủy dữ liệu cung cấp Random Data sử dụng nó như một phương thức DIY, cho phép người dùng tùy chỉnh số lần ghi đè. Do đó, bạn có thể thấy phương thức xóa dữ liệu này chạy ít nhất là 2 lần hoặc nhiều nhất là 20 hoặc 30 lần trở lên. Bạn cũng có tùy chọn xác minh sau mỗi lần hoặc chỉ lần ghi đè cuối cùng.

Khi một chương trình chạy xác minh sau khi ghi đè, điều đó có nghĩa là nó kiểm chứng rằng dữ liệu thực sự đã được ghi đè, trong trường hợp của phương thức này, là bằng các ký tự ngẫu nhiên. Nếu việc xác minh thất bại, chương trình sử dụng phương pháp Random Data sẽ nhắc bạn chạy lại tác vụ hoặc nó sẽ tự động ghi đè lại dữ liệu.

Lưu ý: Một số chương trình hủy dữ liệu và file shredder cho phép bạn tùy chỉnh không chỉ số lượng lần ghi đè mà cả các ký tự được sử dụng nữa. Ví dụ, bạn có thể chọn phương thức Random Data, nhưng sau đó được cung cấp tùy chọn để ghi đè bằng số 0.

Tuy nhiên, mặc dù chương trình có thể cho phép bạn tùy chỉnh phương pháp Data Sanitization, nhưng mọi thứ đi quá xa so với những gì được giải thích ở trên sẽ dẫn đến một phương pháp không còn là Random Data nữa.

Các chương trình hỗ trợ Random Data

Rất nhiều công cụ hủy dữ liệu và file shredder hỗ trợ phương pháp Random Data. Một số chương trình cho phép bạn xóa toàn bộ ổ cứng bằng phương pháp Random Data bao gồm DBAN, Macrorit Disk Partition Wiper, Eraser và Disk Wipe. Một tùy chọn khác là CBL Data Shredder, nhưng bạn phải tự tạo mẫu vì phương thức Random Data không được bao gồm theo mặc định.

Các chương trình hỗ trợ Random Data

Chương trình file shredder cho phép bạn xóa các file và thư mục cụ thể nhưng không xóa toàn bộ thiết bị lưu trữ cùng một lúc. Freeraser, WipeFile, Secure Eraser, TweakNow SecureDelete và Free File Shredder là một vài ví dụ về file shredder hỗ trợ phương pháp Random Data.

Hầu hết các chương trình hủy dữ liệu đều hỗ trợ nhiều phương pháp Data Sanitization khác nhau, ngoài Random Data. Ví dụ, bạn có thể mở bất kỳ chương trình nào ở trên và chọn sử dụng một phương pháp Data Sanitization khác nếu sau đó bạn quyết định thử một tùy chọn khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close