Lớp 10Tài Nguyên

Soạn bài Đọc kết nối chủ điểm: Đi san mặt đất Ngữ Văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn Soạn bài Đọc kết nối chủ điểm: Đi san mặt đất SGK Ngữ Văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo – chi tiết> giúp học sinh dễ dàng nắm được nội dung chính bài học. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

Nêu nội dung bao quát của văn bản Đi san mặt đất.

Related Articles


Nội dung chính

Văn bản cho thấy công lao to lớn của con người trong việc cải tạo thiên nhiên và khát vọng chinh phục thiên nhiên của người xưa.

Câu 1

Bạn đang xem: Soạn bài Đọc kết nối chủ điểm: Đi san mặt đất Ngữ Văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo

Nêu nội dung bao quát của văn bản Đi san mặt đất.

Phương pháp giải:

– Đọc văn bản.

– Rút ra nội dung bao quát.

Lời giải chi tiết:

Nội dung bao quát của văn bản Đi san mặt đất:

Đi san mặt đất là truyện thần thoại bằng thơ của dân tộc Lô Lô, cho thấy công lao to lớn của con người trong việc cải tạo thiên nhiên và khát vọng chinh phục thiên nhiên của người xưa.

Câu 2

Trong văn bản, người Lô Lô giải thích vì sao phải “đi san bầu trời”, “đi san mặt đất”? Công việc ấy do ai đảm nhiệm?

Phương pháp giải:

– Đọc bài thơ.

– Chú trọng phần người Lô Lô giải thích vì sao phải “đi san mặt trời”, “đi san mặt đất” và những người đảm nhiệm công việc đó.

Lời giải chi tiết:

– Trong văn bản, người Lô Lô phải “đi san mặt trời”, “đi san mặt đất” bởi vì:

+) “Bầu trời nhìn chưa phẳng”.

+) “Mặt đất còn nhấp nhô”.

– Công việc ấy do các thành phần đảm nhiệm: “con trâu sừng cong”, “con trâu sừng dài”, con người, cóc, ếch, trời.

Câu 3

Theo bạn, Đi san mặt đất (trích Mẹ trời, Mẹ đất) giúp bạn hiểu gì về quá trình tạo lập thế giới trong nhận thức của người Lô Lô xưa?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản

Lời giải chi tiết:

     Văn bản Đi san mặt đất (trích Mẹ trời, Mẹ đất) giúp em hiểu trong nhận thức của người Lô Lô xưa quá trình đào tạo thế giới là một quãng thời gian rất dài, từ khi con người mặt đất còn sống chung, ăn chung ở chung, con người phải đi từng bước từng bước tạo dựng, làm nên mặt đất từ những sự vật thô sơ ban đầu, phải huy động mọi lực lượng, con người rồi loài vật,…

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

”Xem

Nêu nội dung bao quát của văn bản Đi san mặt đất.


Nội dung chính

Văn bản cho thấy công lao to lớn của con người trong việc cải tạo thiên nhiên và khát vọng chinh phục thiên nhiên của người xưa.

Câu 1

Nêu nội dung bao quát của văn bản Đi san mặt đất.

Phương pháp giải:

– Đọc văn bản.

– Rút ra nội dung bao quát.

Lời giải chi tiết:

Nội dung bao quát của văn bản Đi san mặt đất:

Đi san mặt đất là truyện thần thoại bằng thơ của dân tộc Lô Lô, cho thấy công lao to lớn của con người trong việc cải tạo thiên nhiên và khát vọng chinh phục thiên nhiên của người xưa.

Câu 2

Trong văn bản, người Lô Lô giải thích vì sao phải “đi san bầu trời”, “đi san mặt đất”? Công việc ấy do ai đảm nhiệm?

Phương pháp giải:

– Đọc bài thơ.

– Chú trọng phần người Lô Lô giải thích vì sao phải “đi san mặt trời”, “đi san mặt đất” và những người đảm nhiệm công việc đó.

Lời giải chi tiết:

– Trong văn bản, người Lô Lô phải “đi san mặt trời”, “đi san mặt đất” bởi vì:

+) “Bầu trời nhìn chưa phẳng”.

+) “Mặt đất còn nhấp nhô”.

– Công việc ấy do các thành phần đảm nhiệm: “con trâu sừng cong”, “con trâu sừng dài”, con người, cóc, ếch, trời.

Câu 3

Theo bạn, Đi san mặt đất (trích Mẹ trời, Mẹ đất) giúp bạn hiểu gì về quá trình tạo lập thế giới trong nhận thức của người Lô Lô xưa?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản

Lời giải chi tiết:

     Văn bản Đi san mặt đất (trích Mẹ trời, Mẹ đất) giúp em hiểu trong nhận thức của người Lô Lô xưa quá trình đào tạo thế giới là một quãng thời gian rất dài, từ khi con người mặt đất còn sống chung, ăn chung ở chung, con người phải đi từng bước từng bước tạo dựng, làm nên mặt đất từ những sự vật thô sơ ban đầu, phải huy động mọi lực lượng, con người rồi loài vật,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.